Kulturhus og Botilbuddet Alderslyst

Synergi på tværs
Et centralt område i Silkeborg er i gang med en spændende transformation. Hovedparten af den tidligere Nordre Skole er revet ned, og en ny helhedsplan for området er realiseret. Området rummer 36 boliger for udviklingshæmmede og senhjerneskadede samt et nyt aktivitets- og kulturhus – en sundhedsfremmende dynamo i lokalområdet.

Synergi mellem botilbud og aktivitetshus

Nordre Skole-området rummer et nyt aktivitets- og kulturhus samt et botilbud i nær sammenhæng – både fysisk og funktionelt. Ambitionen er, at det samlede projekt skal være en gevinst for lokalområdet med mulighed for at trække nyt liv og aktiviteter til dette centrale område i Alderslyst.

I takt med projektets udvikling er aktivitets-og kulturhuset integreret til en samlet ramme, der rummer aktiviteter for både botilbud og fritidsliv – og ikke mindst skaber grobund for synergi på tværs af botilbud og områdets fritidsliv.

Styrke aktivt medborgerskab blandt beboerne

Gennem dets indretning og aktiviteter er visionen for botilbuddet, at det skal medvirke til at styrke aktivt medborgerskab blandt beboerne – det  vil sige give dem mulighed for at indgå i samfundslivet, dels i det nye kultur-og aktivitetshus og dels i et bredere perspektiv i lokalområdet. Ved fysisk at integrere kultur- og aktivitetshuset med handicapboligernes fælles aktivitetslokaler opnås et integreret, bæredygtigt kultur- og aktivitetshus. Sammentænkningen af de to nybyggerier optimerer desuden arealudnyttelsen ved, at huset bliver brugt henover hele dagen.

Gode rammer for beboere og medarbejdere

For at skabe gode rammer for botilbuddets beboere og medarbejdere, både nu og i fremtiden, er der gennemført en proces med Teknologisk Institut. En række forundersøgelser belyser de liv, det nye botilbud skal danne rammen om, samt det lokalområde, botilbuddet aktivt skal indgå i. Det betyder blandt andet, at botilbuddet er brudt ned i mindre enheder, og at boligerne er fleksible og kan tilpasses den enkelte borgers behov og ønsker for ruminddeling.

Et botilbud med et hjemligt miljø

Botilbuddet fremstår som et hjemligt miljø i modsætning til et klassisk institutionsmiljø. Her skal se ud, dufte og føles hjemligt. Fra beboernes fællesrum er der udgang til sydvendte fælles terrasser. De store vinduespartier lader dagslyset trænge dybt ind i bygningen, og store udhæng skærmer for den direkte sol og skaber overdækning på terrassen. Fra alle boligerne er der nær kontakt til udearealerne og udgang til egne terrasser.

Bæredygtighed som integreret designparameter

Bæredygtighed er anvendt som et integreret designparameter fra projektets start. Designstrategien integrerer sociale, økonomiske, miljømæssige og tekniske aspekter i et holistisk hele – det kalder vi for 360 graders bæredygtighed. Optimal energi- og ressourceudnyttelse har været et grundvilkår for designet, hvor der er opnået en væsentlig arealoptimering ved at samtænke brugen på tværs af kommunale sektorer, så flere får gavn af færre kvadratmeter – på alle tider af dagen.

Samtidig er den nedlagte skoles gamle sale genopstået med nye anvendelsesmuligheder efter en energirenovering og sammenbygning med de nye funktioner på stedet. Bolighusene er projekteret og udbudt med teglfacader baseret på genanvendte mursten fra stedets nedlagte skole.