Kulturhus- og Botilbuddet Alderslyst

Synergi på tværs
Et centralt område i Silkeborg er i gang med en spændende transformation. Hovedparten af den tidligere Nordre Skole er revet ned og en nye helhedsplan for området er ved at blive realiseret. Området kommer i fremtiden til at rumme 36 boliger for udviklingshæmmede og senhjerneskadede samt et nyt Aktivitets- og Kulturhus – en sundhedsfremmende dynamo i lokalområdet.

Synergi mellem botilbud og aktivitetshus

Nordre Skole området vil i fremtiden rumme nyt Aktivitets- og Kulturhus samt et Botilbud i nær sammenhæng – fysisk såvel som funktionelt. Herudover er der en ambition om at det samlede projekt skal blive en gevinst for lokalområdet med mulighed for at trække nyt liv og aktiviteter til dette centrale område i Alderslyst.
Aktivitets-og Kulturhuset er i takt med projektets udvikling blevet integreret til en samlet ramme, der skal rumme aktiviteter for både botilbud og fritidsliv – og ikke mindst skabe grobund for synergi på tværs af botilbud og områdets fritidsliv.

Styrke aktivt medborgerskab blandt beboerne

Gennem dets indretning og aktiviteter er visionen for botilbuddet, at det skal medvirke til at styrke aktivt medborgerskab blandt beboerne – dvs. give beboerne mulighed for at indgå i samfundslivet, dels i det nye kultur-og aktivitetshus og dels i et bredere perspektiv i lokalområdet. Ved fysisk at integrere kultur- og aktivitetshuset med handicapboligernes fælles aktivitetslokaler, opnås der et integreret, bæredygtigt kultur- og aktivitetshus. Sammentænkningen af de to nybyggerier optimerer desuden arealudnyttelsen ved, at huset bliver brugt henover hele dagen.

Gode rammer for beboere og medarbejdere

For at skabe gode rammer for botilbuddets beboere og medarbejdere, både nu og i fremtiden, er der gennemført en proces med Teknologisk Institut. En række forundersøgelser belyser de liv, det nye botilbud skal danne rammen om, samt det lokalområde, botilbuddet aktivt skal indgå i. Det betyder blandt andet, at botilbuddet brydes ned i mindre enheder samt at de enkelte boliger i botilbuddet er fleksible, og kan tilpasses den enkelte borgers behov og ønske for ruminddeling.

Et botilbud med et hjemligt miljø

Der er fokus på at botilbuddet fremstår som et hjemligt miljø i modsætning til et klassisk institutionsmiljø. Her skal se ud, dufte og føles hjemligt. Fra beboernes fællesrum er der udgang til sydvendte fælles terrasser. De store vinduespartier lader dagslyset trænge dybt ind i bygningen og store udhæng skærmer for den direkte sol og skaber overdækning på terrassen. Fra alle boligerne er der nær kontakt til udearealerne og udgang til egne terrasser.

Bæredygtighed som integreret designparameter

Bæredygtighed er anvendt som et integreret designparameter fra projektets start. Designstrategien integrerer sociale, økonomiske, miljømæssige og tekniske aspekter i et holistisk hele – det kalder vi for 360 graders bæredygtighed. Optimal energi- og ressourceudnyttelse har været et grundvilkår for designet, hvor der er opnået en væsentlig arealoptimering ved at samtænke brugen på tværs af kommunale sektorer, således flere får gavn af færre m2 – fordelt ud på alle tider af dagen. Samtidig er den nedlagte skoles gamle sale genopstået med nye anvendelsesmuligheder efter en energirenovering og sammenbygning med de nye funktioner på stedet. Bolighusene er projekteret og udbudt med teglfacader baseret på genanvendte mursten fra stedets nedlagte skole.