Kulturhus- og Botilbuddet Alderslyst

Synergi på tværs
Et centralt område i Silkeborg står foran en spændende transformation: Hovedparten af den tidligere Nordre Skole nedrives og der udarbejdes ny helhedsplan for området, der indeholder realisering af af 36 boliger for udviklingshæmmede og senhjerneskadede samt et nyt kulturhus – en ny, kulturel dynamo i lokalområdet.

Fra vision til virkelighed

RUM har vundet den visionære opgave, som omfatter alle rådgivningsydelser fra de indledende bruger- og borgerprocesser over lokal- og helhedsplan til skitsering, projektering og realisering af projektets elementer.

Silkeborg Kommune har afsat ca. 70 mio til virkeliggørelse af visioner, der bl.a. omfatter revitalisering af skolens oprindelige gymnastikfaciliteter og boldbaner i den samlede helhedsplan.

“Med Kultur- & Aktivitetshuset og Botilbuddet på Nordre Skole Området skaber vi et nyt bosted og en ny type mødested i Alderslyst, hvor borgere i alle aldre mødes på tværs af sociale og ressourcemæssige forskelle.”

Visionsoplæg, Silkeborg Kommune

Synergi mellem botilbud og aktivitetshus

Nordre Skole området vil i fremtiden rumme nyt Kultur- og aktivitetshus samt et Botilbud i nær sammenhæng – fysisk såvel som funktionelt. Herudover er der en ambition om at det samlede projekt skal blive en gevinst for lokalområdet med mulighed for at trække nyt liv og aktiviteter til dette centrale område i Alderslyst.

Botilbuddet skal fremstå som et hjemligt miljø i modsætning til et klassisk institutionsmiljø. Her skal se ud, dufte og føles hjemligt. Det betyder, at botilbuddet skal fremstå som en samling af private hjem med tilhørende fælles faciliteter, og lange institutionsgange skal undgås

Teknologisk Institut

Attraktivt for kulturaktører

Kultur- og aktivitetshuset er i takt med projektets udvikling blevet integreret til en samlet ramme, der skal rumme aktiviteter for både botilbud og fritidsliv – og ikke mindst skabe grobund for synergi på tværs af botilbud og områdets fritidsliv.

Botilbuddet skal fremstå som et hjemligt miljø i modsætning til et klassisk institutionsmiljø. Her skal se ud, dufte og føles hjemligt. Det betyder, at botilbuddet skal fremstå som en samling af private hjem med tilhørende fælles faciliteter, og lange institutionsgange skal undgås – Teknologisk Institut