Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Byens hus i Jelling

Multifunktionelt borger- og kulturhus
Ideen til Byens Hus opstod i forbindelse med Jelling Kommunes planer for fornyelse af Jelling Midtby, hvor der var fare for, at det kreative centrum ville forsvinde. Heraf er projektets mål at fastholde og fremme et aktivt kunst- og kulturliv i Jelling Midtby, og gerne sammen med et voksende handels- og forretningsliv.

En række foreninger og andre af Jellings aktive miljøer inden for specielt musik, billedkunst og teater, danner sammen baggrund for etablering af husets indhold.

Et samarbejde på tværs

En række foreninger og andre af Jellings aktive miljøer inden for specielt musik, billedkunst og teater, danner sammen baggrund for etablering af husets indhold. Et indhold, der dog fik tilføjet en væsentlig dimension, da fremsynede politikere besluttede at flytte byens bibliotek og borgerservice ind i huset. Byens Hus blev indviet i efteråret 2010 og er er resultatet af et fantastisk samarbejde mellem foreninger, private og kommune.

Bygningen er disponeret som ”en sløjfe”, hvor der fra alle husets ”steder” er skabt visuel kontakt og fysisk sammenhæng med andre funktioner.

Én samlende, forenende ramme

Den foreningsbaserede del af Byens Hus rummer en biograf, en musikcafé, kunstnerværksteder, et åbent kreativt område, et bryggeri og bryglaug samt kontorfaciliteter til Jelling Festival. Den kommunale del rummer et døgnåbent folkebibliotek med integeret borgerservice. RUM har som arkitekt bl.a. indgået i et nært samarbejde med huset mange brugergrupper, hvis interesser og krav skulle forenes i én samlende, dynamisk ramme, der stimulerer aktiviteter på tværs og mellem bygningens indre og den omgivende by.

Den kommunale del rummer et døgnåbent folkebibliotek med integeret borgerservice.

Et naturligt centrum for en levende bymidte

Byens Hus er placeret centralt i Jelling bymidte ud til Byens Torv. Projektet indgik som en del af Vejle Kommunes planer for fornyelse af Jelling Midtby og omfattede et attraktivt byrum, som i dag bruges til koncerter og arrangementer blandt andet afholdt af Byens Café som er en del af Byens Hus.

Visuel kontakt

Bygningen er disponeret som ”en sløjfe”, hvor der fra alle husets ”steder” er skabt visuel kontakt og fysisk sammenhæng med andre funktioner. Projektet er udviklet med en løbende koordinering med Kulturarvstyrelsen og Kgl. Bygningsinspektør.

Projektets mål er at fastholde og fremme et aktivt kunst- og kulturliv i Jelling Midtby, og gerne sammen med et voksende handels- og forretningsliv.