Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Campus Bindslev

En dynamisk og kreativ markedsplads i centrum af Silkeborg
Campus Bindslevs Plads er en dynamisk og kreativ markedsplads i Silkeborg centrum, hvor Silkeborg Kommune i samarbejde med Folkeskolerne, Bibliotekerne, Medborgerhuset, Silkeborg Business College, TH. LANGS HF & VUC, Den Kreative Skole, Th. Langs Skole samt Ungdomsskolen gentænker og udvikler områdets funktioner og partnernes roller i et fremtidigt, permanent partnerskab.

Hullet i muren, det hul der skulle til for at forbinde biblioteket og CampusHuset, lukker reelt biblioteket op ind mod CampusHuset. Bibliotekets æra og funktion som afgrænset, selvstændig kulturinstitution er i princippet slut, og biblioteket er forvandlet til en aktiv og synlig del af byens læringsmiljø.

’Rethink Læring’ på tværs af aldre, skoler og erhverv

Institutionernes udviklingsproces hedder ”Rethink Læring” og indgår i den Europæiske Kulturhovedstad 2017.
RUM har i den indledende idéfase medvirket som fagspecialist og aktør i events og stor-workshop med unge og indgået i tænketank i samarbejde med andre specialister. Forløbet varede ca to år – med skiftende intensitet og løbende udvikling af agendaen for det nye og uprøvede koncept, som er båret af en klar målsætning og viljen til nyt.

Campus Bindslevs Plads er visionen om et åbent laboratorium, hvor skoleelever, studerende, erhvervsliv og byens borgere, kan lære og skabe sammen – på andre måder end man plejer.

Arkitektonisk ramme for fremtidens markedsplads

RUM har været ansvarlig for programmering og design af udvidet dispositionsforslag for de nye arkitektoniske rammer. Også denne del er skabt i en integreret aktørproces – herunder ’Open Citizen’ og flere ambassadørworkshops.

“Med Campus Bindslevs Plads er vi med til at skabe et rum, hvor vi kan tænke på nye måder og hvor der er plads til at gøre noget andet, end vi plejer. Her kan vi lege og eksperimentere med nye og forskellige måder at lære på, så vores børn får endnu mere lyst til at lære og bliver så dygtige, de kan.”

Huno Kjærgaard Jensen, skolechef, Silkeborg Kommune

Med Campus Bindslevs skabes et rum, hvor man kan tænke på nye måder og hvor der er plads til at gøre noget andet, end man plejer.

Ny fleksibel indretning del af totalentrepriseudbud

Projektet blev udbudt til realisering i totalentreprise, hvor projektets innovative DNA fortsætter med videreudvikling af et fleksibelt indretningssystem, som skal sikre smidige og hyppige sceneskift.

CampusHuset ville have været anderledes, hvis det var udviklet alene hjemme på tegnestuen! Det er formet af vores mod til at træde ind i et fælles ’rum’, hvor fysiske rammer og pædagogisk indhold bliver udviklet sammen med partnerne bag Bindslevs Plads.” Her er der virkelig tale om samskabelsens kraft.