Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Campus Horsens

Masterplan for 75.000 m² nyt campus
Campus Horsens er visionen om et internationalt og mangfoldigt studiemiljø. Et by-integreret campus sikrer ikke blot synergi mellem forskellige uddannelsesinstitutioner, men også sammenhængen mellem byens uddannelser og byens borgere.

Udvikling af midtbyen

RUM har i samarbejde med CASA og Rambøll udarbejdet masterplanen for 75.000 m² nyt campus-område i Horsens midtby. Projektet står på skuldrene af RUMs arbejde med ’Midtbyforbindelsen’ fra 2010 som siden har været styringsværktøj for Horsens Kommunes forsatte udvikling af midtbyen.

’Sharing’ som præmis i masterplanen

Masterplanen er funderet i troen på et by-integreret og attraktivt Campus, som betinger at vi samarbejder og deler. ’Sharing’ har været en grundlæggende præmis. Det er platformen for optimal ressourceudnyttelse, et sundt miljø og for synergier mellem de initiativer og projekter byens uddannelser, byens borgere og Horsens Kommune skaber.

Makerspace er områdets rå og robuste byrum. Her er der skabt plads til de store armbevægelser og til at bruge hænderne.

Campus Horsens og SOSU Horsens

I 2016 udarbejdede RUM i team med LABLAND konkurrenceprojekt for to udbud under rammeaftale i forbindelse med realiseringen af Campus Horsens.
RUM vandt i den forbindelse realiseringen af den nye Social- og sundhedsskole i Horsens. Projektet er en vigtig brik i udviklingen af Campus Horsens.

Målet med Campus Horsens er at fremtidssikre Horsens. Når hele området står færdigt, vil der være ca. 8.000 studiepladser centralt beliggende i Horsens.

Læs mere om SOSU Horsens.

 

I fremtidens Campus Horsens er netværk et universelt begreb. Fysiske netværk, der forbinder Campus og by. Netværk mellem hjem, erhverv og campus. Relationelle netværk på tværs af kulturer, alder, faglighed og position. Og endeligt mentale og virtuelle netværk, som forbinder mennesker på tværs af fysiske steder.