Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Christiansborg Slot

Restaurering af tårn
Arkitektfirmaet Friborg og Lassen – nu RUM – har stået for restaureringen af  tårnet på Christiansborg Slot i Købenavn.

Projektet omfattede udskiftning af kobberbeklædning, restaurering af kobberornamentikken, betonreparationer, istandsættelse af smedearbejder samt vinduer m.m.

I forbindelse med tårnets istandsættelse blev figurerne restaureret i samarbejde med Nationalmuseet.