Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Circle House

Almene boliger bygget efter cirkulære principper
Circle House er verdens første almene boligbyggeri bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet skal kunne skilles ad, og at elementerne skal kunne genbruges uden at tabe nævneværdig værdi. RUM har i team med Torntoft & Mortensen og Sweco vundet totalentreprisekonkurrencen om at opføre de 60 almene boliger i Lisbjerg.

Cirkulært fyrtårnsbyggeri der opføres på markedsvilkår

Forud for totalentreprisekonkurrencen blev der afholdt en længere involverende proces mellem alle byggebranchens parter. Udviklingen af projektet er støttet af Realdania og Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrations Pulje. Resultatet af processen er fyrtårnsprojektet Circle House. Projektet har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen. Derfor har projektudviklingen samlet over 60 forskellige firmaer på tværs af hele byggeriets værdikæde. Målet er et skalerbart cirkulært byggeri, der opføres på markedsvilkår.

Design for adskillelse fører til 90% genanvendelse

Målsætningen for projektet er, at 90% af boligernes materialer skal kunne genanvendes uden at tabe nævneværdig værdi. Vi har på baggrund af det udbudte dispositionsforslag arbejdet innovativt med design for adskillelse i alle dele af projektet. Projektet er tro mod det udbudte forslag mht. boligindretning og beliggenhedsplan, men udfordrer det konstruktive system positivt – bl.a. med en større genanvendelsesgrad af betonelementerne.

Byggesystem med et minimum af elementtyper

Vi har udviklet et byggesystem, hvor der anvendes et minimum af elementtyper til at bygge de forskellige bygningstypologier, hvilket øger mulighederne for genanvendelse. Byggekonceptet består af et bærende skelet af betonrammer. Skelettet eftermonteres med lette trækassetter, der yderst beklædes med en klimaskærm. Etagehuse og rækkehuse udføres med øverste etage i trækassetter, hvilket er med til at give øget viden om forskellige konstruktionsdetaljer og dermed øget viden og praktisk erfaring med design for adskillelse. Læs mere om det centrale princip for adskillelsesdesign for Circle House her

Mangfoldigt og varieret udtryk

Bebyggelsen består af to punkthuse i fem etager, et etagehus i tre etager og fire rækkehuse i to og tre etager. Husene er placeret omkring et gennemgående færdsels- og opholdsareal, etableret som to terrænplateauer, der sammenbindes af et centralt trappe- og rampeanlæg. Alle husene fremstår med en let facadebeklædning med et delvist synligt ophængssystem, der muligør fremtidig demontering. Facaderne består af en variation af fibercementplade, træbeklædning og sinusplader i aluminium, der giver byggeriet et mangfoldigt og varieret udtryk. Designet for adskillelse kommer tydeligt til udtryk i facadernes markering af den bagvedliggende rammekonstruktion og i de indvendige møder mellem materialerne.

Bredspektret strategi for bæredygtighed

I vores bredspektrede strategi for bæredygtighed har vi også fokus på de sociale aspekter af projektet. I valget af materialer og løsninger har vi skabt en bred appel i boligernes æstetiske udtryk, for Circle House skal ikke alene understøtte design for adskillelse, men også være gode boliger for en bred målgruppe. I boligernes varierede indretningsmuligheder går privathed og individualisme hånd i hånd med byggekonceptets muligheder. Den beboerinddragende comissioningproces skal sikre forståelsen, brugen og ikke mindst værdien af en almen Circle House-bolig. Der er også udarbejdet en foreløbig LCA-profil for Circle House på baggrund af generiske data og antaget bygningsdrift. Læs mere om Circle House’ foreløbige LCA-profil her.

Foto venligst udlånt af Lejerbo: Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard og Lejerbos organisationsformand Inge Køster tager første spadestik.