Daginstitution Engesvang

Fleksible miljøer til at lege, lære og være sammen
Den nye daginstitution i Engesvang sikrer trygge og stimulerende rammer for det enkelte barns trivsel og udvikling, tilbyder et attraktivt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne og er et indbydende og overskueligt sted for forældrene at færdes.

Et stærkt og integreret samspil mellem ude og inde

Det bygningsmæssige koncept har en klar reference til de landlige omgivelser i Engesvang og er disponeret som et trefløjet længehus med et asymmetrisk sadeltag, der afspejles i tre markante gavlmotiver. Taget udføres med et dybt udhæng, som skaber en loggia omkring huset og skærmer bygningen for sol og regn. Dybe nicher i bygningskroppen skaber en serie af større overdækkede uderum samt ekstra solafskærmning mod syd.

Daginstitutionen oplevet fra sydsiden med længehusets karakteristiske gavlmotiv. Børnehavens indgange ses på vestsiden, og mod syd ses flere store terrasser, hvor tagets udhæng skærmer for både sol og regn. Facaderne fremstår i teglsten, men de tilbagetrukne, beskyttede afsnit er foret med træ, som får naturens varme og taktilitet tæt på.

Fleksible miljøer til at lege, lære og være sammen

Fællesområdet går centralt gennem huset og centreres omkring køkkenet. På begge sider dannes der lommer, hvorfra der ”flyder” forbindelser ud til de enkelte grupper. Området er tænkt som et organisk forløb, der rækker ud efter de enkelte funktioner med fleksible overgange. Dette sikrer en høj udnyttelse af arealerne.
Den rumlige sans understøttes ved at ’åbne’ tagrummet op med ovenlys og synlige spær, som forstærker den tredimensionelle oplevelse – med reference til trækronerne i skoven udenfor.

Skovsalens indretning og arkitektoniske udtryk er kendetegnet ved synlige gitterkonstruktioner i lyst overfladebehandlet træ. Det bidrager til en både varm og rå stemning – og en måde at få trækronerne med ind i huset.

Bygningen fungerer som en transformator fra by til skov

Hele 60 % af grundarealet er registreret som fredskov eller omfattet af skovbyggelinje. Bygning og landskab er derfor nøje tilpasset disse forhold. Bygningen fungerer som en transformator fra by til skov gennem en serie af forskellige fællesrum, som er forbundet som perler på en snor.

Indretningen er disponeret som en kombination af ’private zoner’, som kobles af et sammenhængende forløb af mere åbne zoner og fællesarealer. De tre længer balanceres af tre hjerterum: to mindre og et stort.