Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Daginstitution Engesvang

Fleksible miljøer til at lege, lære og være sammen
Den nye daginstitution i Engesvang sikrer trygge og stimulerende rammer for det enkelte barns trivsel og udvikling, tilbyder et attraktivt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne og er et indbydende og overskueligt sted for forældrene at færdes.

Et stærkt og integreret samspil mellem ude og inde

Det bygningsmæssige koncept har en klar reference til de landlige omgivelser i Engesvang og er disponeret som et trefløjet længehus med et asymmetrisk sadeltag, der afspejles i tre markante gavlmotiver. Taget udføres med et dybt udhæng, som skaber en loggia omkring huset og skærmer bygningen for sol og regn. Dybe nicher i bygningskroppen skaber en serie af større overdækkede uderum samt ekstra solafskærmning mod syd.

Fleksible miljøer til at lege, lære og være sammen

Fællesområdet går centralt gennem huset og centreres omkring køkkenet. På begge sider dannes der lommer, hvorfra der ”flyder” forbindelser ud til de enkelte grupper. Området er tænkt som et organisk forløb, der rækker ud efter de enkelte funktioner med fleksible overgange. Dette sikrer en høj udnyttelse af arealerne. Den rumlige fornemmelse understøttes ved at ’åbne’ tagrummet op med ovenlys og synlige spær, som forstærker den tredimensionelle oplevelse – med reference til trækronerne i skoven udenfor.

Bygningen fungerer som en transformator fra by til skov

Hele 60 % af grundarealet er registreret som fredskov eller omfattet af skovbyggelinje. Bygning og landskab er derfor nøje tilpasset disse forhold. Bygningen fungerer som en transformator fra by til skov gennem en serie af forskellige fællesrum, som er forbundet som perler på en snor.