Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Daginstitution Filosoffen

Et børne- og læringsmiljø, der viser vejen for andre
Den ny og moderne daginstitution i Holstebro viser vejen for, hvordan moderne daginstitutioner kan fungere i fremtiden. RUM vandt opgaven som totalrådgiver og har, i tæt samarbejde med bygherre, brugergrupper og interessenter udviklet de nye fysiske rammer, som danner et trygt og harmonisk lege- og læringsmiljø.

Plads til store tanker

Med et helt nyt hus har der været plads til at tænke store, nye tanker, og alle ansatte har været med til at fortælle om deres ønsker i forhold til det endelige resultat. Dagtilbuddet blev i 2018 nomineret til Årets Dagtilbud. Prisen uddeles til dagtilbud, som har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Og som har så gode børne- og læringsmiljøer, at de kan inspirere andre børneinstitutioner landet over.

Samarbejde med pædagoguddannelsen

Daginstitutionen har indgået et tæt samarbejde med VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro. Tanken er at institutionen kan få udbytte af den seneste nye forskning og pædagogik. De studerende kan omvendt få erfaringer fra institutionen, hvor ledelsen ser frem til de nye muligheder og arbejdet med en unik konstellation, som ikke er afprøvet andre steder.

En af de ting, medarbejderne lagde stor vægt på, var, at der skulle være små hyggekroge og mindre rum, hvor børnene kan lege og hygge sig.

En flexibel insitution med oplevelser af kvalitet

Daginstitutionen fremtræder imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Æstetisk og miljømæssigt giver hvert rum i den nye bygning brugeren en oplevelse af kvalitet. Det handler om materialevalget, rumindretningen, lysindfaldet og de akustiske forhold. Daginstitutionen er desuden opført med et fleksibelt byggesystem, som sikrer mulighed for alternativ indretning.

Naturbegreber indgår som et element i læringsmiljøet. Dagtilbuddet ligger stor vægt på et sundt udeliv.

Udeliv og natur som en del af hverdagen i daginstitutionen

Naturbegreber indgår som et element i læringsmiljøet. Dagtilbuddet ligger stor vægt på et sundt udeliv. Filosoffen har en meget stor legeplads, som er indrettet til at understøtte leg, bevægelse, udeliv og natur som en del af hverdagen. Der er indrettet legepladser på terræn og på institutionens tag.

De fysiske rammer understøtter bevægelse

Daginstitutionens fysiske rammer understøtter at børnene udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. Forskellige former for bevægelse og sansninger er indtænkt som fx rummøbler til at klatre på og gemme sig i, nicher i væggene og aktivitetsrum med klatrevæg og sansegynge mv.

Daginstitutionens fysiske rammer understøtter at børnene udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

Lavt energiforbrug og miljørigtige byggematerialer

Retningslinierne for den nye daginstitution var fastlagt ud fra et ønske om at opføre en institution af god kvalitet, således at byggeriet bevarer sin værdi i fremtiden. Holstebro er en af de klimakommuner, der har underskrevet en aftale med DN om at reducere CO2-udledningen med 2% pr. år. Byggeriet opfylder derfor kravene til energiklasse 2015, men er på flere punkter forbedret til energiklasse 2020. Der er desuden valgt miljørigtige byggematerialer, som ikke tilfører indeklimaet giftige, allergifremkaldende eller på anden måde skadelige stoffer. Der er samtidig lagt vægt på, at drift- og vedligeholdelsesudgifterne skulle begrænses i videst muligt omfang.