Daginstitution Sommerfuglen

Funktionalitet og fleksible rumligheder
Den nye institutionen i Sabro ligger centralt i det nye boligområde, som skyder op i det østlige område af byen. Institutionen rummer 105 børn i alderen 0 til 6 år fordelt på tre børnehavegrupper og tre vuggestuegrupper. Projektet tager udgangspunkt i funktionalitet, fleksibilitet, rumlighed og oplevelse.

Krop og bevægelse, natur og motorik

Institutionen er opbygget således, at krop og bevægelse, natur og motorik kan foregå hele tiden og overalt – både inde i huset og ude på legepladsen. Husets udformning og de fine udearealer opfordrer til leg og bevægelse og medvirker således til, at børnene udvikler de kompetencer, som er nødvendige for at kunne håndtere hverdagen og fungere i livet.

Varierede behov i forskellige situationer

Der skabes fleksible rumligheder, som via muligheder for sammenlægning og opdeling kan samle eller afgrænse flere eller færre børns leg/liv betinget af børnegruppens sammensætning og dagens aktiviteter. På denne måde kan bygningen og dens rumligheder imødekomme varierede behov i forskellige situationer.

Institutionen indrettes med pædagogiske og ergonomiske velfungerende løsninger, der både tilgodeser ”store og små”.

Der er lagt stor vægt på at disponere og udforme institutionen med klarhed og overskuelighed. Et sted, hvor der kan foregå mange aktiviteter, og med et centralt fælles område, hvorfra man kan søge ud til gruppernes nærhed og tryghed.

Inddragelsesproces skal sikre optimale rammer til børnene

Projektet udvikles på baggrund af en inddragelsesproces, med deltagelse af bygherre og dagtilbuddets ledelse samt medarbejde- og forældrerepræsentanter. I processen, der bla. omfatter workshops og studietur, arbejdes der med organisering og fysisk indretning, som skal sikre små miljøer i dagtilbudsafdelingen.

Der er desuden fokus på at opføre dagtilbudsafdelingen så fleksibel, at den løbende kan tilpasses det aktuelle behov i området afhængig af efterspørgslen efter henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser.

Miljømæssigt bæredygtige løsninger

Projektet er udviklet med fokus på miljømæssigt bæredygtige løsninger. Træ er anvendt i stor udstrækning – FSC eller PEFC godkendt, og brugen af maling og pvc er minimeret. Bortledning af regnvand er minimeret med grønt tag og græsarmering på p-pladser. Det tilstræbes at undgå overophedning og behov for køling vha. solafskærmning og ved at undgå opholdsrum med store vinduesarealer mod syd. Vandbesparende, berøringsfri armaturer og solceller er indarbejdet samt behovsstyret ventilation, LED belysning, sensorstyring og lysdæmpning. Der arbejdes med affaldshåndtering og plads til sortering mv.

Legepladsen er planlagt med bær og frugttræer, masser af blomster til bierne og fokus på biodiversitet.