Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Sommerfuglen

Funktionalitet og fleksible rumligheder
Den nye integrerede institutionen Sommerfuglen i Sabro ligger centralt i det nye boligområde, som skyder op i det østlige område af byen. Institutionen rummer 105 børn i alderen 0 til 6 år fordelt på tre børnehavegrupper og tre vuggestuegrupper. Projektet tager udgangspunkt i funktionalitet, fleksibilitet, rumlighed og oplevelse.

Krop og bevægelse, natur og motorik

Institutionen er opbygget sådan, at krop og bevægelse, natur og motorik kan være i centrum hele tiden og overalt – både inde i huset og ude på legepladsen. Husets udformning og de fine udearealer opfordrer til leg og bevægelse og medvirker til, at børnene udvikler de kompetencer, som er nødvendige for at kunne håndtere hverdagen og fungere i livet.

Varierede behov i forskellige situationer

Der er skabt fleksible rumligheder, som via muligheder for sammenlægning og opdeling kan samle eller afgrænse flere eller færre børns leg og leven betinget af børnegruppens sammensætning og dagens aktiviteter. På denne måde kan bygningen og dens rumligheder imødekomme varierede behov i forskellige situationer.

Institutionen er indrettet med pædagogiske og ergonomiske velfungerende løsninger, der både tilgodeser store og små.

Der er lagt stor vægt på at disponere og udforme institutionen med klarhed og overskuelighed. Her kan foregå mange aktiviteter, og fra et centralt fælles område  kan man søge ud til gruppernes nærhed og tryghed.

Inddragelsesproces sikrer optimale rammer til børnene

Projektet er udviklet på baggrund af en inddragelsesproces med deltagelse af bygherre og dagtilbuddets ledelse samt medarbejder- og forældrerepræsentanter. I processen, der bl.a. omfattede workshops og studietur, blev der arbejdet med organisering og fysisk indretning, som skal sikre små miljøer i institutionen.

Der har desuden været fokus på at skabe et fleksibelt byggeri, der løbende kan tilpasses det aktuelle behov i området afhængig af efterspørgslen efter henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser.

Fokus på ansvarligt materialevalg og energieffektive installationer

Projektet er udviklet med fokus på miljømæssigt bæredygtige løsninger. Træ er anvendt i stor udstrækning – FSC eller PEFC godkendt, og brugen af maling og pvc er minimeret. Bortledning af regnvand er minimeret med græsarmering på p-pladser.

Det tilstræbes at undgå overophedning og behov for køling vha. solafskærmning og ved at undgå opholdsrum med store vinduesarealer mod syd. Vandbesparende, berøringsfri armaturer og solceller er indarbejdet samt behovsstyret ventilation, LED belysning, sensorstyring og lysdæmpning. Der arbejdes med affaldshåndtering og plads til sortering mv.

Legepladsen er anlagt med bær og frugttræer, masser af blomster til bierne og fokus på biodiversitet.