Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Danfoss Campus Kolding

Om- og tilbygning af administration, laboratorie og værksteder
Danfoss har ombygget og udvidet faciliteterne i Kolding. Den nye campus til 350 medarbejdere fremstår som en arkitektonisk, funktionel og fremtidssikret helhed.

Flow og sammenhæng

For at sikre et godt flow og optimal sammenhæng i det samlede campus er den eksisterende bygning blevet udvidet  med en ny L-formet bygningsfløj. Derved er der skabt et beskyttet gårdrum, der kan benyttes fra alle bygningsfløje og etager. Disponeringen giver mulighed for en fremtidig udvidelse på grunden efter samme bygningsmæssige koncept.

Husets hjerte og centrale trappe binder bygning og medarbejdere sammen

Den nye sydlige fløj er husets hjerte og rummer primært køkken- og kantinefunktioner i stueplan, som åbner sig op mod gårdrummet og medarbejderparkeringen. En central trappe skaber kontakt og forbindelser på tværs af etager, funktioner og medarbejdere. Trappens forløb er drejet og tvistet og skaber mødesteder og platforme for nye perspektiver. Indvendigt er trappen foret med akustikregulerende træpaneler, der dæmper støj og giver taktilitet og varme til rummet.

Helstøbt og sammenhængende arkitektur

Bygningskomplekset fremstår med en helstøbt og sammenhængende arkitektur i grådæmpede facadetegl og klassiske vinduesåbninger med reference til den eksisterende bygning. Facaden mod ankomstvejen Marsvej er forlænget med samme proportioner og arkitektur. De øvrige nye facader er beklædt med samme teglsten og genfortolket med nye, moderne og større vinduesformater.

Grønt gårdrum som åndehul og arbejdsplads

Det beskyttede gårdrum har en grøn karakter med bede, stier, opholdssteder og væksthuse/drivhuse til uformelle mødesituationer. Det fungerer som åndehul og rekreativ arbejdsplads på en mosaik af grønne og belagte områder og giver gæster og medarbejdere adgang til både sol, skygge og arbejdsfaciliteter.

Signature experiences giver identitet

Projektet indeholder nogle væsentlige ankerpunkter eller “signature experiences”, som giver identitet, oplevelse og synergi:

  • En dobbelthøj træbeklædt akustikvæg, som guider og leder mod mødecenter og kantineområde.
  • En  central og gennemgående signaturtrappe, der fungerer som mødested og generator for videndeling på tværs af  medarbejdere og etager.
  • En grøn gårdhave, der giver skærmet udeophold, udendørs arbejdspladser og oplevelsen af bygningsmæssig sammenhæng.

Fokus på bæredygtig balance og “Future Ways of Working”

Projektet er baseret på en værdiskabende programmering, der udnytter potentialerne i den eksisterende bygningsmasse og samtænker brugen på tværs, så flere får gavn af færre kvadratmeter. Dette har givet en væsentlig arealoptimering og hermed reduceret behovet for at bygge nyt. Kortlagte arbejdsprocesser har dannet fundamentet for designet af de fysiske rum og indeklima.

Det fysiske arbejdsmiljø understøtter ”Future Ways of Working” – et designkoncept udviklet af Danfoss, som skal understøtte mangfoldigheden i arbejdsmåder og kulturer. Indretningen har flydende arbejdspladser med møde- og telefonbokse, fokusrum, uformelle ophold i form af social- og loungecafé og væksthus i gården. Der er desuden solceller på de grønne tage.