Danfoss

Ny Danfoss campus
Danfoss omdanner eksisterende faciliteter i Kolding til en ny Danfoss Campus. Efter ombygning og udvidelse fremstår det nye campus som en arkitektonisk, funktionel og fremtidssikret helhed.

Disponering for fremtidige udvidelsesmuligheder

For at sikre et godt flow og optimal sammenhæng i det samlede campus udvides den eksisterende bygning med en ny L-formet bygningsfløj. Disponeringen er udlagt for en fremtidig udvidelsesmulighed på grunden efter samme bygningsmæssige koncept. På denne måde skabes ét -og i fremtiden to, beskyttede og indeliggende gårdrum, der kan benyttes aktivt fra alle bygningsfløje og etager.

Husets hjerte binder bygning og medarbejdere sammen

Den nye sydlige fløj er husets hjerte og rummer primært køkken- og kantinefunktioner i stueplan, som åbner sig op mod gårdrummet og medarbejderparkeringen. I husets hjerte findes også den centrale trappe i bygningskomplekset. Trappen skaber kontakt og forbindelser på tværs af etager, funktioner og medarbejdere. Trappens forløb er drejet og tvistet og skaber på denne måde mødesteder og platforme for nye perspektiver. Trappen er indvendigt foret med akustikregulerende træpaneler der dæmper støj og giver taktilitet og varme til rummet.

En helstøbt og sammenhængende arkitektur

Bygningskomplekset fremstår med en helstøbt og sammenhængende arkitektur i grådæmpede facadetegl og klassiske vinduesåbninger med reference til den eksisterende bygning. Facaden mod ankomstvejen Marsvej forlænges med samme proportioner og arkitektur. De øvrige nye facader beklædes med samme teglsten og en genfortolkning med nye, mere moderne og større vinduesformater.

Signature experiences

Projektet indeholder nogle væsentlige ankerpunkter -signature experiences, som giver identitet, oplevelse og synergi:

  • Den dobbelthøje træbeklædte akustikvæg som guider og leder mod mødecenter og kantineområde.
  • Den centrale og gennemgående signaturtrappe, der fungerer som mødested og generator for videndeling på tværs af medarbejdere og etager.
  • Gårdhaven, der giver skærmet udeophold, udendørs 3-sæsoners-arbejdspladser, kig til grønne arealer og oplevelsen af bygningsmæssig sammenhæng.

Det grønne gårdrum

Det beskyttede og begrønnede gårdrum fungerer som åndehul og rekreativ arbejdsplads på en mosaik af grønne og belagte områder. Gårdrummet giver direkte mulighed for adgang til både sol, skygge og arbejdsfaciliteter i væksthuse for både medarbejdere og gæster. Gårdrummet får en grøn karakter med bede, stier, opholdssteder og væksthuse/drivhuse til uformelle mødesituationer i en stor del af året.

Bæredygtig balance

Projektets bæredygtighed er forankret i en optimal udnyttelse af arealer og ressourcer. Dette sker i tæt dialog mellem kortlagte arbejdsprocesser og designet af de fysiske rum og indeklima. Det fysiske arbejdsmiljø understøtter ”Future Ways of Working” – et designkoncept udviklet af Danfoss, som skal understøtte mangfoldigheden i arbejdsmåder og kulturer. Indretningen understøtter flydende arbejdspladser og består fx af flere møde- og telefonbokse, fokusrum og væksthus i gården samt uformelle ophold i form af social- og loungecafé. Byggeriet opføres desuden med grønne tage og solceller.