Danfoss Silkeborg

Nye moderne, fleksible og mere præsentable forhold
Danfoss flytter Sales Danmark fra udtidsvarende rammer i Hasselager til bygningskompleks i Silkeborg. I forbindelse med overflytning skabes moderne, fleksible og mere præsentable arbejdsforhold efter New Ways Of Working-principper (NWoW).

Gentækning af Danfoss´ fysiske miljø i en bæredygtig balance

Overflytningen til nye rammer er en oplagt mulighed for gentækning af Danfoss´ fysiske miljø i en bæredygtig balance mellem kerneydelser, -arbejdsglæde og økonomisk rationale. RUM er totalrådgiver på opgaven, der i de indledende faser bl.a. omfatter areal- og flowanalyser. RUM har desuden været totalrådgiver på opførelse af ny lagerhal til Danfoss på samme matrikel.

Vidensdeling, tværfaglig sparring og fleksibilitet

Nyindretningen af arbejdspladser sigter mod kreativitet og samarbejder på tværs af vidensfelter. Indretningen understøtter møder på tværs af kendte skel. Projektet fokuserer desuden på at skabe fleksible arbejdspladser, som understøtter mulighederne for hurtig sammensætning- og omstilling af teamsamarbejder. Herunder er der særligt fokus på at flytte medarbejderne fra tanken om ”min arbejdsplads” til den mere fleksible tanke om ”vores områder”.

Bæredygtighed og space management

Projektets bæredygtighed er forankret i en optimal udnyttelse af arealer og ressourcer. Dette sker i tæt dialog mellem kortlagte arbejdsprocesser og designet af de fysiske rum og indeklima.