Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Danfoss

Nye moderne, fleksible og mere præsentable forhold, Silkeborg
Danfoss har flyttet Sales Danmark fra utidssvarende rammer i Hasselager til virksomhedens bygningskompleks i Silkeborg. I forbindelse med overflytningen er der skabt moderne, fleksible og mere præsentable arbejdsforhold, der understøtter samarbejde i teams.

Gentækning af Danfoss’ fysiske miljø i en bæredygtig balance

Overflytningen til nye rammer var en oplagt mulighed for gentækning af Danfoss’ fysiske miljø i en bæredygtig balance mellem kerneydelser, arbejdsglæde og økonomisk rationale.

Vidensdeling, tværfaglig sparring og fleksibilitet

Nyindretningen af arbejdspladserne sigter mod kreativitet og samarbejde på tværs af vidensfelter, og indretningen understøtter møder på tværs af kendte skel. Projektet fokuserer desuden på at skabe fleksible arbejdspladser, som understøtter mulighederne for hurtig sammensætning og omstilling af teamsamarbejder. Her har der været særligt fokus på at flytte medarbejderne fra tanken om ”min arbejdsplads” til den mere fleksible tanke om ”vores områder”.

Fokus på en mere bæredygtig balance

Optimal udnyttelse af arealer og ressourcer er en væsentlig del af projektets DNA. Fx er overskudsjorden fra udgravningen genanvendt til opbygning af nye bakker i udearealerne, og på taget sikrer solceller, at der kan brygges 4500 kopper frisk kaffe om dagen. Som belysning er der anvendt LED-armaturer, der nedsætter bygningens energiforbrug og medvirker til, at bygningens CO2-aftryk er minimalt.