Danfoss

Nye moderne, fleksible og mere præsentable forhold, Silkeborg
Danfoss flytter Sales Danmark fra udtiddsvarende rammer i Hasselager til bygningskompleks i Silkeborg. I forbindelse med overflytning skabes moderne, fleksible og mere præsentable arbejdsforhold der understøtter hurtig sammensætning af og samarbejde i teams.

Gentækning af Danfoss´ fysiske miljø i en bæredygtig balance

Overflytningen til nye rammer er en oplagt mulighed for gentækning af Danfoss´ fysiske miljø i en bæredygtig balance mellem kerneydelser, -arbejdsglæde og økonomisk rationale.

Vidensdeling, tværfaglig sparring og fleksibilitet

Nyindretningen af arbejdspladser sigter mod kreativitet og samarbejder på tværs af vidensfelter. Indretningen understøtter møder på tværs af kendte skel. Projektet fokuserer desuden på at skabe fleksible arbejdspladser, som understøtter mulighederne for hurtig sammensætning- og omstilling af teamsamarbejder. Herunder er der særligt fokus på at flytte medarbejderne fra tanken om ”min arbejdsplads” til den mere fleksible tanke om ”vores områder”.

 

Bæredygtig balance

Projektets bæredygtighed er forankret i en optimal udnyttelse af arealer og ressourcer. Dette sker i tæt dialog mellem kortlagte arbejdsprocesser og designet af de fysiske rum og indeklima. Fx er overskudsjorden fra udgravningen genanvendt til opbygning af nye bakker i udearealerne, og på taget sikrer solceller, at der kan brygges 4500 kopper frisk kaffe om dagen. Som belysning er der anvendt LED-armaturer, der nedsætter bygningens energiforbrug, og medvirker til at bygningens CO2-aftryk er minimal.