Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

De Grå Stokke, Nyboder

Restaurering af fredet byggeri
Restaurering, ombygning og modernisering af fredet rækkehusbebyggelse i to etager med delvis udnyttet loftsetage, indrettet til studieboliger for Søværnet. Projektet er udført i samarbejde med Kulturstyrelsen. 

Restaurering af kulturarv

Projektet omfatter total istandsættelse af klimaskærm, nyindretning af lejlighederne med nye wc, bad og køkken samt indlæggelse af fjernvarme og renovering af elinstallationer samt etablering af nye boliger og pulterrum i tagetagerne.

Der blev udført farvearkæologiske undersøgelser, og projektets farveholdning og detaljer er udført i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Efter gennemførelse af etape 1 og udbud af etape 2 blev projektet i 2007 standset på grund af overvejelser om bortsalg af stokkene.

Manual for udvendige arbejder

I 2014 startede salget af De grå Stokke på auktion, og de private købere dannede en grundejerforening, som bad Arkitektfirmaet Friborg og Lassen – nu RUM om at udarbejde og indsende en samlet ansøgning til Kulturstyrelsen for bebyggelsens udvendige arbejder. Efter en del korrespondance og møder med Kulturstyrelsen blev det aftalt, at der i stedet for en ansøgning skulle laves en ”Manual til udvendige arbejder,” som kunne være rettesnor for alle fremtidige udvendige arbejder for bebyggelsen. De enkelte ejere kunne således nøjes med at referere til manualen i stedet for at lave individuelle ansøgninger, når udvendige arbejder skulle igangsættes.

Udover manualen har Friborg og Lassen – nu RUM projekteret individuelle ombygninger for de nye ejere.

De Grå Stokker i Nyboder ligger centralt i København på Rævegade 1-20, Borgergade 103-105 og St. Pauls Plads 8-10.