Demenscenter Ølgod

32 nye plejeboliger for svært demensramte i Varde
Varde Kommune ønsker at forbedre forholdene for kommunens demensramte borgere og pårørende, og opfører derfor et nyt plejehjem for demensramte i Ølgod. RUM er udvalgt som totalrådgiver til i et tæt samarbejde at tegne og opføre de 32 plejeboliger for svært demensramte.

32 plejeboliger og servicearealer til svært demensramte

Det nye demenscenter i Ølgod skal rumme 32 almene plejeboliger og tilhørende servicearealer på i alt 3000 m2. I servicearealet skal der blandt andet etableres personalerum, aktivitetsrum og faciliteter til minimum 6 daghjemspladser.

Udemiljøer som understøtter fysisk aktivitet og udeliv

Der er i projektet et særligt fokus på at skabe udemiljøer som understøtter fysisk aktivitet og udeliv, hvor borgere med demens, pårørende og medarbejdere kan færdes trygt i de grønne områder.

Velfærdsteknologiske løsninger

Herudover ønskes der indarbejdet velfærdsteknologiske løsninger som f.eks. sensorgulve og løsninger der sikre en naturlig døgnrytmebelysning i boliger og servicearealer.

”Hjemmets” kvaliteter både inde- og ude

Der ønskes skabt et genkendeligt og hjemligt miljø, der giver tryghed for den enkelte beboer, hvor arkitektur og indretning understøtter trivslen hos demente. Der er samtidig fokus på at skabe en bæredygtig balance i samspillet mellem beboerens integritet og værdighed og de ansattes effektive arbejdsgange og sunde arbejdsvilkår.