Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Demenscenter Skovparken

32 nye plejeboliger for svært demensramte i Ølgod
Varde Kommune forbedrer forholdene for svært demensramte borgere og pårørende med opførelsen af et nyt demenscenter i Ølgod. 

32 plejeboliger og servicearealer til svært demensramte

Demenscenteret er opdelt i fire boenheder, der formmæssigt bindes sammen af to store saddeltage. I servicearealet er bl.a. etableret personalerum, sanse- og aktivitetsrum og faciliteter til seks daghjemspladser.

Bygningen er organseret ud fra en vision om overskuelighed, hjemlighed og flow for både, beboere, personale og besøgende. Det centrale gaderum binder hele bygningen sammen. Alle de åbne faciliteter og servicefunktioner ligger langs dette cirkulære flow, som strækker sig rundt om et indre gårdrum.

Fra gaden møder man ankomsterne til de fire boligenheder. Boligenhederne er disponeret som et lineært flow, der i den ene ende møder et opholds- og sanserum, mens man i modsatte ende møder opholdsstue, spiseområde samt det centrale gaderum.

Genkendeligt , trygt og hjemligt miljø

Der er skabt et genkendeligt og hjemligt miljø, der giver tryghed for den enkelte beboer, hvor arkitektur og indretning understøtter trivslen hos demente. Den overordnede disponering af huset tager afsæt i en let aflæselig infrastruktur samt flow, hvilket gør huset meget nemt at færdes og finde rundt i.

Adgangsarealet til de enkelte boliger opbrydes af tilbagetrækninger ved indgangspartierne. Herved etableres der små torve, som de enkelte beboere kan præge med potteplanter, en stol mv. Disse nicher farvekodes og fungerer som som wayfinding, så beboeren nemt kan finde trygt og sikkert hjem. Langs fordelingsarealet indplaceres  ovenlys, som skaber en ekstra rumhøjde og tilfører masser af behageligt dagslys.

Der er indarbejdet velfærdsteknologiske løsninger som f.eks. sensorgulve og løsninger, der sikrer en naturlig døgnrytmebelysning i boliger og servicearealer.

Byggeri for sanser og følelsesliv

Sanserne er i fokus – inde og ude. Der er arbejdet med naturlige materialer, som  er rare at røre ved, og som giver en stoflighed til projektet samt stimulerende uderum af varierende karakter. Der er lagt vægt på, at byggeriet skal opleves varmt og imødekommende. Facaderne er beklædt med teglspån og enkelte partier med lodretstående trælister.

Alle materialer er udvalgt ud fra et ønske om at undgå stoffer, der kan være til fare for både miljø og sundhed. Der er derfor valgt produkter, der har en stærk bæredygtig profil og/eller er miljøcertificeret. Ydervægge er udført med bagvægge som betonelementer som kompletteres med enten teglspån eller træbeklædning på en let facade. Alt træ i byggeriet er FSC, PEFC-certificeret eller genbrugstræ. Byggeriet opfylder krav i henhold til energiklasse 2020.

Udemiljøer som understøtter fysisk aktivitet og udeliv

Der er et særligt fokus på at skabe udemiljøer, som understøtter fysisk aktivitet og udeliv, hvor borgere med demens, pårørende og medarbejdere kan færdes trygt i de grønne områder. Udearealerne er bearbejdet ud fra Varde Kommunes slogan ”Vi er naturen.”

Landskabet tækkes helt ind i bebyggelsen med en variation af uderum fra det centrale afskærmede gårdrum, de ydre gårdrum til den vilde natur langs grundens ydre grænse. Alle arealer er indrettet efter de gældende bestemmelser for universelt design. Der er sikret uhindret adgang til alle funktioner og områder for beboerne, inde såvel som ude.