Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Egedal By Stationsområde

Moderne landsbyliv med hjemlighed og fællesskab
RUM har i samarbejde med AG Gruppen, AFRY og HD Lab udarbejdet et konkurrenceforslag til udvikling af en storparcel i Egedal By Stationsområde. Egekær, som vi har kaldt projektet, afspejler følelsen af et hyggeligt landsbyliv ved gadekæret. Bebyggelsen byder på godt fællesskab, grønne uderum og boliger af høj kvalitet.

Aktivt og varieret bymiljø

Egekær indpasser sig i den store bydels helhed og skaber gode rammer for et levende og aktivt bymiljø. Man kan passere igennem kvarteret mellem huse og torve, nyde solen på den centrale plads eller gå på café med udeservering. Bebyggelsens diversitet med forskellige skalaer og materialer skaber et varieret bybillede.

Stærk arkitektonisk identitet

En klart definereret randbebyggelse markerer de større omkringliggende gadeforløb med en karréstruktur i to til seks etager. Markerede hjørner skaber hierarki i gaderummet, og portåbninger nedbryder skalaen og inviterer indenfor. Byhuse og stiforbindelser skaber forskellige gårdrum med hver sin identitet. Hoveddisponeringen og den gode plads mellem husene sikrer mest muligt dagslys til alle boliger.

Byhuse, lejligheder, penthouse og bofællesskab

Her er mulighed for at bo i bofællesskab, i en 2-, 3- eller -4-værelseslejlighed, i penthouselejlighed eller i et byhus. Dette giver stor mangfoldighed i beboersammensætningen og et mangfoldigt bymiljø. Byhusene er to til tre etager høje, har egen tagterrasse og et nært udeområde.

Torvet og fællesbygningen

Hjertet i bebyggelsen er Torvet, hvor man på cykel eller til fods passerer forbi et strøg med hyggelige byhuse, der er løftet en smule for at skabe en fin overgang imellem det offentlige og private. Torvet genskaber stemning fra gadekæret. Her kan man samles til større arrangementer eller små uformelle møder. På Torvet ligger fællesbygningen, der er tilgængelig for alle og bl.a. har cykelværksted, byttecentral og fællesspisning. Med sin centrale placering vil bygningen være en generator for fællesskab og aktiviteter. Tanken er, at bygningen opføres primært med upcyclede byggematerialer.

Levende og aktive gårdrum

Det ca. fire meter store terrænspring fra øst mod vest udnyttes til at skabe interessante gårdrum og gøre afledning af vand til en naturlig del af gårdmiljøet. Leg, ophold og fællesskab opstår omkring vand. Alle boliger har niveaufri adgang til gårdrummene. Gårdrummene har hver sin identitet og grønne tema med forskellig beplantning: Skoven, Marsken, Engen og Heden. Der er plads til uformelle møder langs stiforbindelserne og i de mange gårdrum.

Målsætningen om DGNB Guld-certificering

Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed er tænkt ind på alle fronter. Der er valgt robuste materialer med lang levetid, og barren sættes højt med målsætningen om en DGNB Guld-certificering. Byhusene udføres i CTL-træ, der er solidt, smukt og bæredygtigt. En af de helt store gevinster er lagring af CO2. Træet er også synligt inde i boligerne.

Materialer og farveholdning giver karakter og genkendelighed

Bebyggelsens facader fremstår i tegl, træ og plademateriale. Byhusenes og karréens tage er beklædt med plademateriale i flotte afdæmpede farver og vedligeholdelsesfrie overflader. Farvede saddeltagshuse giver karakter. Egekær fremstår således som en differentieret og smuk bebyggelse med fokus på genkendelighed og identitet til den enkelte bolig.