Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Engelparken seniorbofællesskab

DGNB Guld-certificeret seniorbofællesskab i Haderslev

Boligforeningen HAB, afd. 59 opfører et nyt seniorbofælleskab i Haderslev med 66 almene familieboliger. RUM er totalrådgiver på projektet, som skal certificeres til DGNB Guld.

Seniorbofællesskabet opføres i et mangfoldigt boligområde

Det tidligere erhvervsområde transformeres til et nyt blandet boligområde – Engelparken. Boligerne opføres derfor i forskellige ejerformer, typer, størrelser mv., som skal invitere til og underbygge et mangfoldigt område i Haderslev by.

Boliger med fokus på fællesskabet

Boligerne opføres som et seniorfællesskab med tilførende fælleslokale, hobbyrum og gæsteværelser. Boligerne henvender sig til beboere der er over 50 år, er selvhjulpne og ønsker at deltage i fællesskabet. Boligerne bliver fleksible og med mulighed for individuel indretning af værelsesfordelingen samt materialevalg.

Arkitektonisk udtryk og rummelig kvalitet med tilgængelighed

Arkitekturen tager afsæt i funkisstil med selvstændige terrasser og altaner. Punkthusene opføres med forskellige boligtyper og indrettes med lyse, imødekommende lejligheder omkring en fælles opgangskerne. Fokus er på at kombinerer arkitektonisk udtryk og rummelig kvalitet med tilgængelighed.

Seniorbofællesskabet certificeres til DGNB Guld

RUM foretager optimeringer og forbedringer af det udbudte skitseprojekt, tegnet af Vallentin Haugland, og står for den efterfølgende projektering og opførelse af boligerne og udenomsarealerne. Projektet skal DGNB Guld certificeres, og RUM vil indgå som aktiv medspiller på at opnå certificeringen i opstart, design og byggefase, samt ved opfyldelse af dokumentationskrav. RUM vil i samarbejde med HAB og KUBEN Management udforme en bæredygtighedsplan som løbende skal evalueres.

Landskabet indbyder til fællesskab, aktiviteter og ophold

Landskabet omkring seniorboligerne understreger fællesskabet og indbyder til forskellige aktiviteter, og hvor beboerne kan nyde deres hverdag i grønne omgivelser. Alle aktiviteter og opholdsrum i landskabet er igennem brugerinvolvering tilpasset ud fra brugergruppens specifikke ønsker. Den centrale stiforbindelse skaber sammenhæng for området og danner en naturlig bevægelse igennem udearealerne. Beplantningen er varieret og er både med til at højne biodiversitet og biofaktor for området. Der arbejdes med forskellige typer bund med blomstrende urter, som danner et mangfoldigt udtryk. Langs den centrale sti etableres store danske karaktertræer, som skaber parkpræg.