Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Esajaskirken

Istandsættelse og nye udearealer

Indvendig og udvendig istandsættelse

Arkitektfirmaet Friborg og Lassen – nu RUM har siden 1998 været tilknyttet Esajaskirken med tilhørende præstebolig og har løbende udført en række istandsættelsesarbejder på kirken udvendigt.

Indvendigt har vi gennemført en istandsættelse og kalkning af kirkerummet, etableret nye toiletter i våbenhuset og krypten og lavet en ny tilbygning med elevator. Sidstnævnte blev gennemfør i samarbejde med arkitekt Niels Bang.

Opgradering af udearealer

Efter at præsteboligen blev overtaget af menighedsrådet og nu anvendes til kirkekontor og mødelokaler, var der basis for at sammenlægge udearealerne og åbne op til Holmens kirkegård. Ved begravelser er der således en direkte vej til transport af kisten fra kirkerummet via elevatoren og ud til graven.

En mindre bygning til redskaber er opført som en integreret bygning i den hegnsmur, der danner adskillelse til skolen og kirkegården.

Mod kirkegården er der visuelt åbnet op ved, at et smedejernsgitter med en dobbeltport spænder mellem åbningen i hegnsmuren.