Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Fjernvarme Horsens

Et nyt hus til en ny organisation
Horsens Varmeværk, Dagnæs-Bækkelund Varmeværk og Horsens Kraftvarmeværk har sagt ja til hinanden! Bygherren ønsker at alle medarbejdere og direktion samles i en ny administrationsbygning. Den nye samlede organisation har fået navnet Fjernvarme Horsens: Et nyt hus til en ny organisation.

Udadtil skal huset understøtte den professionalisme, som organisationen står for. Derfor er der valgt gedigne materialer med et stramt udtryk, som forholder sig til det eksisterende byggeri.

“Når vi nu samlede tre selskaber og dermed tre forskellige måder at arbejde på, var det enormt vigtigt for os, at det nye kontorhus blev indrettet efter; Hvad er det for nogle arbejdsgange? Hvem arbejder sammen? Hvor er det vigtigt, at medarbejdere sidder tæt? Hvor er der kommandoveje?”

Christian Niederbockstruck, Direktør, Fjernvarme Horsens

Et nyt ansigt

Projektet omfatter opførelse af en ny administrationsbygning som en udvidelse og tilbygning til det prisbelønnede, nuværende kraftvarmeværk på Endelavevej i Horsens. For at sikre at sammenlægningen manifesterer sig i alle led – også over for slutbrugeren – er det vigtigt at den nye organisation samlet får et nyt ansigt udadtil.
Alle faggrupper samles i et bygningskompleks, der sikrer at de synergieffekter der opnås ved sammenlægningen, videreføres i den daglige interaktion mellem medarbejderne.

En ny ramme der sikrer maksimal sammenhæng og synergi mellem husets brugere og funktioner.

“RUM har klaret opgaven rigtig godt, synes jeg. Lige fra første møde, hvor de fremlagde en plan for, hvordan de ville angribe sådan en proces med interview af medarbejderne for at designe det rigtige hus ift. organisation og arbejdsgange – det er blevet virkelig vellykket.”

Christian Niederbockstruck, Direktør, Fjernvarme Horsens

Sammenhæng og synergi mellem husets brugere

For at sikre bygherren en skalerbar bygning har RUM i forbindelse med udviklingen af byggeprogrammet udarbejdet analyser på forskellige byggescenarier. På denne bagrund har vi udviklet en ny ramme der sikrer maksimal sammenhæng og synergi mellem husets brugere og funktioner. Den nye tilbygning udformes i et stringent formsprog, som materiale- og formmæssigt genfortolker og forstærker flere bygningselementer i det prisbelønnede anlæg.

Alle faggrupper samles i et bygningskompleks, der sikrer at de synergieffekter der opnås ved sammenlægningen, videreføres i den daglige interaktion mellem medarbejderne.