Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Fjordskolen

En samlet specialskole
Aabenraa Kommune har politisk besluttet at samle specialskolen Fjordskolens fysisk adskilte afdelinger på den tidligere Kruså Skole, som er blevet ombygget, renoveret og udvidet til formålet. Projektet er en samlet fysisk ramme for alle fire afdelinger: Fjordskolen – en samlet skole.

En samlet skole

Fjordskolen er et kommunalt skoletilbud for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning. Skolen rummer ca. 250 elever med en bred vifte af fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser. RUM har gennem sparring med skolens brugere udviklet et projekt for Fjordskolen, der slår bro mellem den eksisterende bygningsmasses udfordringer og potentialer og de sårbare – og meget forskellige – elevers særlige behov.

Behovsspecifikke, inkluderende rammer

Der er med den samlede skole skabt et udvidet lokalefællesskab mellem personalet der dagligt arbejder på skolen. Samtidig er hver afdeling disponeret og indrettet bedst muligt med hensyntagen til den specifikke elevgruppes særlige behov og de rammer, der er nødvendige for at alle børnene kan få en god og meningsfyldt skoledag.

Omfattende indvendig renovering

Fjordskolen disponeres med hjemområder til hver elevgruppe, fælles faglokaler og motoriksal samt personalefaciliteter. Ombygning og renoveringsarbejdet omfatter nye ruminddelinger, tilpasning af tekniske installationer, optimering af akustik og indeklima, fornyelse af overflader og brandteknisk opgradering.
Parallelt med opgaven har RUM desuden udviklet byggeprogram og udbudsprojekt for et nyt terapibad, som er opført i direkte tilknytning til skolen.

Parallelt med opgaven har RUM desuden udviklet byggeprogram og udbudsprojekt for et nyt terapibad, som er opført i direkte tilknytning til skolen.