Fjordskolen

En samlet skole
Aabenraa Kommune har politisk besluttet at samle specialskolen Fjordskolens fysisk adskilte afdelinger på den tidligere Kruså Skole, som skal ombygges, renovering og udvides til formålet. Det nye projekt bliver en samlet fysisk ramme for at alle fire afdelinger samles på et sted: Fjordskolen – en samlet skole.

En samlet skole

Fjordskolen er kommunalt skoletilbud for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning. Skolen rummer ca. 250 elever med en bred vifte af fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der bl.a. omfatter gennemgribende udviklingsforstyrrelse, aspergers syndrom, multible funktionsnedsættelser, tale- sprogproblemer, generelle indlæringsvanskeligheder samt elever med specifikke- eller generelle, fysiske handicaps.

Det er visionen, at projektet for den samlede skole skal skabe et udvidet lokalefællesskab mellem personalet der dagligt skal arbejde på skolen.

Behovsspecifikke, inkluderende rammer

Det er visionen, at projektet for den samlede skole skal skabe et udvidet lokalefællesskab mellem personalet der dagligt skal arbejde på skolen. Samtidig er det meget vigtigt at hver afdeling disponeres og indrettes bedst muligt med hensyntagen til den specifikke elevgruppes særlige behov og de rammer, der er nødvendige for at alle børnene kan få en god og meningsfyldt skoledag.

“Vi har gennem sparring med skolens brugere udviklet et projekt for Fjordskolen, der slår bro mellem den eksisterende bygningsmasses udfordringer og potentialer og de sårbare – og meget forskellige – elevers særlige behov.”

Niels Foged, arkitekt, RUM

Nyt terapibad

RUM har gennem sparring med skolens brugere udviklet et projekt for Fjordskolen, der slår bro mellem den eksisterende bygningsmasses udfordringer og potentialer og de sårbare – og meget forskellige – elevers særlige behov.
Parallelt med opgaven har RUM desuden lavet dispositionsforslag for opførelsen at et nyt terapibad på 300m2, som udføres i direkte tilknytning til skolens faciliteter.

Parallelt med opgaven har RUM desuden lavet dispositionsforslag for opførelsen at et nyt terapibad på 300m2, som udføres i direkte tilknytning til skolens faciliteter.