Frellos Gade

Konkurrenceforslag til Frelloskolen - fremtidens skole i Varde
RUM var sammen med NCC, ADEPT, Hundsbæk & Henriksen samt Kragh & Berglund inviteret til at give bud på fremtidens skole i Varde. Frellos Gade er indbegrebet af ’den åbne skole’ og en hyldest til mødet mellem viden og produktion. ’Gaden’ er skolens fysiske og mentale rygrad og et differentieret forløb af læringsrum, som omfavner mødet mellem ’hånd og ånd’.

Gaden som mødested

Gaden er et inderum med udekarakter. Her er der på alle måder højt til loftet. Gaden er skolens fysiske og mentale rygrad – og et vitalt læringsrum, som er forankret i en flerdimensionel forståelse af Gaden som mødested. Gaden er, som et offentligt byrum, den fysiske manifestering af at fremtidens skole både inviterer, involverer og inspirerer det omgivende samfund.

Den afdelingsopdelte skole

Skolens tre afdelinger er placeret som solitære toetages Huse omkring Gaden. Husene spejler forståelsen af ‘den lille skole i den store’ og fungerer både med direkte adgang eller med Gaden som adgangsvej. Skolen får 5 særegne trapper i bygningen, som alle faciliterer den vertikale sammenhængskraft mellem de to etager og understøtter forskellige fællesskaber. Hver trappe har sit eget design, som giver områderne lokal identitet og en markør i organisationen.

Byen og Skoven – samspil mellem bygning og landskab

Gaden definerer overgangen mellem det urbane og grønne landskab. Afdelingernes Huse danner landskabslommer og tagterrasser med store aktivitetstrapper til terræn skaber udemiljø i flere niveauer. Gadens værksteder har en dyb overdækket overgangszone til udendørs arbejdspladser.

Illustrationer udarbejdet af Adept.