Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Friplejehjemmet Højbo

Om- og tilbygning til eksisterende friplejehjem i Arnborg
Højbo Friplejehjem ligger centralt i Arnborg, projektet omfatter nyopførelse af 36 plejeboliger samt renovering af servicefaciliteter og aktivitetscenter. Idéen bag har været at omdanne og udvide et eksisterende plejehjem til et moderne og funktionelt hus med lyse og imødekommende rammer, hvor hjemmet og beboeren er i fokus.

Arkitektrådgivning i forbindelse med realisering

RUM har forestået arkitektrådgivning i forbindelse med tilretning af forslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt med afsæt i et godkendt forslag og i tæt samarbejde med såvel bygherre som bygherrens rådgiver.

En lille by i byen med et hjemligt præg

Plejehjemmet er bygget, så de 36 beboere kan komme direkte ud i haven fra deres bolig i etplansbebyggelsen – og alle har udsigt til skov og natur fra deres vinduer.
Højbo fungerer som en lille by i byen, hvor boligfløjene er ”husene” og centeret består af en hovedgade og to torvedannelser, hvor forskellige funktioner naturligt kobler sig på som ”butikker” med tilbud som café, frisør, wellness og kultursal.

God kontakt til den omgivende natur

I udformningen af huset er der lagt vægt på, at der er en god kontakt til den omgivende natur, hvor Højbo selv råder over et større græsningsareal, som støder op til Rind Å. De rekreative arealer er gjort tilgængelige og aktiveret med bl.a. stald, dyrehold, fiske pavillon og bålplads – som vigtige attraktioner for beboere.

I drift under til- og ombygning

Friplejehjemmet var i drift under det omfattende byggeri og er derfor udført etapevist og under hensyn til løbende genhusning. I 2014 gennemførtes den afsluttende ombygning / renovering af det centrale serviceareal og aktivitetscenter.