Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

FTZ Autodele & Værktøj

Nyt hovedkvarter til Danmarks største autogrossist
Med et nyt, arealoptimeret og energieffektivt hovedkvarter på 40.000 kvadratmeter ønsker FTZ at samle viden, innovation og kompetencer under et og samme tag. RUM har faciliteret en grundig afdækning af behov og efterfølgende tegnet og projekteret de nye rammer, der skal matche fremtidige krav og understøtte kulturen.

Design gør kerneaktiviteter synlige…
En af de arkitektoniske tanker bag det nye hovedsæde er at synliggøre FTZ’s kerneaktiviteter i dagligdagen for både kunder, kursister og ansatte. Derfor er der helt konkret arbejdet med at skabe udsyn til bilerne i læsseområder, på køreveje og til lageret fra ankomstsituationen.

… og styrker fællesskabsfølelsen på fremtidens arbejdsplads
Hovedsædet er desuden udformet til at understøtte fællesskabsfølelsen i virksomhedskulturen. For at skabe bedre kontakt mellem de ansatte ankommer såvel gæster, kursister og ansatte fra alle afdelinger og lager via den samme fælles hovedindgang. Der etableres en fælles gallerigang med sociale faciliteter og ad hoc-baserede møde- og arbejdspladsområder. Gallerigangen og et centralt atrium giver adgang til kantineområder og fælles mødelokaler og bliver således det sociale møderum, hvor alle i huset mødes på tværs af funktion i løbet af dagen.
Kontorpladserne indrettes efter grundprincipperne for Activity Based Working med åbne teams-zoner med plads til 10-12 personer placeret omkring fælles faciliteter som møderum, telefonbokse, fokuszoner og supplerende funktionsrum.

Arealoptimering og DGNB Guld-certificering
Projektet opføres med en klar bæredygtig profil og der sigtes efter at få bygningen DGNB Guld-certificeret. I designfasen er kvadratmeterne blevet optimeret, ligesom der er valgt energieffektive løsninger, energi fra vedvarende energikilder og i videst muligt omfang CO2-reducerede byggematerialer til opførelse af byggeriet. Bygningen vil derudover også blive monteret med solcellepaneler på taget.