Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Fuglekærvænget og Elevparken

Udbedring af byggeskader på 109 boliger
Byggeskadefonden har iværksat udbedring af skader på 67 boliger i Fuglekærvænget, Hasselager og 42 boliger i Elevparken, Lystrup. Begge afdelinger hører under Boligforeningen Århus Omegn. Skadesudbedringen udspringer af et pilotprojekt, der skal være med til at højne kvaliteten af alment boligbyggeri og mindske byggeskader i nye bygninger.

Fokus på byggeskader i nyt byggeri

Et særligt fokusområde hos Byggeskadefonden er den stigende tendens til byggeskader i nye bygninger. Fonden har derfor iværksat en række tiltag, der skal være med til at sikre kvalitet i det almene boligbyggeri, så dyre byggeskader undgås. Her spiller Fuglekærvænget en central rolle.

Fuglekærvænget – pilotprojekt

Fuglekærvænget er opført i 2012-13 og består af rækkehuse i et til to plan samt etageboliger i to plan. Fra 2019 til 2020 gennemførte Byggeskadefonden et pilotprojekt for skadesudbedring af tag og sokkel på 6 af boligerne. Projektet skulle vise, om de valgte renoveringsløsninger var tilstrækkelige og gode nok.

Erfaringerne fra pilotprojektet danner nu baggrund for byggeprogrammet for skadesudbedring af de resterende 109 boliger i de to afdelinger.

Skadesudbedringer på 109 boliger og to ejendomskontorer

Skadesudbedringerne i Århus Omegens afd. 18 Fuglekærvænget og afd. 19 Elevparke omfatter boligernes tagpaptage, tagterrasser på 1. sal, murkroner, facadesokler, facadefuger, sokkelrender, skimmelsanering og udskiftning af isolering.

Udbedringsarbejderne omfattes desuden på to mindre ejendomskontorer.

Arbejdet gennemføres blokvis, mens boligerne er beboede og uden genhusning.

Foto: Østerled, Horsens