Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Funders

En grøn oase med industrihistoriske spor
Industrihistorien om rebslagervirksomheden Funders 100 årige tilstedeværelse og udvikling er unik for Vejle by. RUM har i samarbejdet med Therkildsen Ejendomme skabt et nyt boligprojekt, hvor historien fortælles ved hjælp af integrerede udstillinger af bygningsrester og genstande samt spændende spor i landskabet. Nomineret til Borgernes Arkitekturpris i Vejle Kommune.

Bebyggelsen udfoldes på baggrund af kontekstens fortællinger

Konceptet baserer sig på en række industrihistoriske elementer, der blandet andet omfatter resterne fra rebslagerbanen, port-motiver fra lager- og produktionsbygninger samt en central grønning med nærhed til den rislende å. Med afsæt i historien er bebyggelsen opdelt i 3 zoner for at matche områdets stil og karakter – Kulturbåndet, den grønne plæne og punkthusene. Rent fysisk består bebyggelsen af to bygningstyper. Kulturbåndet og Parkhusene.

Kulturbåndet – de industrihistoriske spor

Ved indkørslen opføres en historisk station med fotos, værktøjer m.v, der fortæller om Funder og stedet. Kulturbåndet i to etager danner ryg mod åen og kolonihaverne og genfortæller historien om de smalle gaderum med forskudte bygninger. Gadelivet udfoldes mellem husene, hvor belægningen mellem husene udnyttes til at markere væsentlige bygningsspor. Facaderne på Kulturbåndet er inspireret af materialevalget på de gamle industribygninger. Flytbare træskodder giver beboerne mulighed for at sætte et individuelt præg og giver et dynamisk udtryk.

Parkhusene – den moderne kontrast

Parkhusene i tre og fire etager står på den grønne plæne som selvstændige punkthuse med udsigt til alle verdenshjørner. Facaderne på Parkhusene udføres med en elegant mørk-grøn naturskiferbeklædning. Fra de private altaner er der direkte adgang til individuelle depotrum.