Generationernes Hus

Visionen om fællesskabet
Generationernes Hus er et nyskabende projekt på havnefronten i Aarhus Ø, som samler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitutioner i en vision om at skabe ét hus og én daglig ramme for givende samliv mellem generationer og gode relationer mellem mennesker.

Naboskab, bofællesskab og kollektiver

Generationernes Hus fungerer som en integreret bebyggelse, hvor de forskellige boligtyper og daginstitutionsgrupper samles i klynger. Som beboer oplever man enten at have naboskab, være i bofællesskab eller del af et kollektiv. Bygnings volumenet nedbrydes i otte huse med hver sin identitet og udtryk. Det betyder, at de enkelte beboere får et tilhørsforhold til deres hus og klynge.

Generationerne mødes der, hvor det giver mening

Generationernes Hus’s beliggenhed på Aarhus havn er helt unik. Den helt særlige beliggenhed i tæt tilknytning til kanalerne, vandet, vinden og bydelen, udnyttes til, at give stedet en helt unik karakter, der indbyder til anderledes aktiviteter, oplevelser og møder. Omkring huset er der plads til forskellige aktiviteter der kobler sig til husets indvendige programmer og på tre af husets tagflader etableres offentlige taghaver med hvert deres tema. Alle beboere er i forbindelse med de nære fælles arealer, som danner en meningsfuld ramme for møder mellem generationerne.

360° bæredygtighed

Generationernes Hus er blevet til i en stærk dialogbåret proces mellem teamet og Aarhus Kommune. Hele projektet bygger på Aarhus Kommunes 360° bæredygtighedsmodel. Et værktøj, som understøtter, at projekter kommer hele vejen rundt om bæredygtighedsbegrebet, og kan sammenlignes med principperne i DGNB certificeringen.