Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Give borger- og kulturhus

Borgernes hus i Give
Borgerne i Give har længe ønsket sig et Kultur- og Borgerhus med ny placering af bibliotek, som det også findes i storkommunens øvrige centerbyer. RUM vandt konkurrencen om rådgivningsydelsen ifm. forprogram, analyser af placeringer samt den følgende projektering og ledelse af byggeriet.

Inddragelse af mange forskellige interessenter og politiske interessenter

Projektet har omfattet totalrådgivning med inddragelse af mange forskellige interessenter og politiske interessenter. Processen frem til godkendt idéoplæg har fra RUMs side kørt i 2 parallelle spor, som afslutningsvis blev integrerede: Spor 1 omfatter Bruger- og borgerinddragelse med fokus på kortlægning af ønsker og behov til funktioner og en involverende analyse af mulige synenergier og arealrationaler. I spor 2 har vi arbejdet med projektets tekniske aspekter: Miljø og planforhold. analyse af bymæssig placering samt totaløkonomiske betragtninger.

HUSET, der rummer Give Bibliotek, værksted, mødelokaler og meget mere.

“Hvordan skulle vi have fået alt det her, hvis ikke vi have haft det gamle rådhus?”

Kate Langgaard Bech, bibliotekar i HUSET

Det tidligere rådhus er den multifunktionelle scene der favner flere formål

I december 2013 godkendte Vejle Byråd idéoplægget samt at projektet placeres på den tidligere rådhus. Efter planlagt fundraisingperiode forestået af brugergruppen ”Give i Live” er projektet genoptaget i marts 2014 med henblik på disponering af det nye Borger- og Kulturhus ved radikal ombygning af det tidligere rådhus med fokus på størst mulig åbenhed og ny, spændende rumlig interaktion mellem husets funktioner.

Et kulturhus med biblioteket som omdrejningspunkt.

“Vi har helt bevidst skabt et kulturhus med biblioteket som omdrejningspunkt for et hus med mange aktører, for på den måde at skabe synergi mellem de involverede.”

 Kate Langgaard Bech, Bibliotikar i HUSET

Unges aktiviteter og anvendelse er indtænkt i indretningen

Byggeprojektet er udformet således, at den eksisterende bygning udnyttes bedre og mere multifunktionelt – blandt andet med henblik på, at også unges aktiviteter og anvendelse tænkes ind i indretningen af kulturhusets fællesarealer og biblioteket. Byggeriet er blevet instrumental i både det organiserede- og uorganiserede kultur- og fritidsliv i Give.

-Det har været en virkelig god proces fra vision til virkelighed! Jeg føler at vi fik mange af de ting, som vi gerne ville have. Jeg føler at det er vores hus! – Julie Broberg, deltager i brugerinddragelsen helt fra start og nu flittig bruger af HUSET.