Godsbanegade

Et bynært alment boligprojekt med respekt for historien
På kanten af ”Slagterigrunden” i Horsens har RUM i samarbejde med DOMEA udviklet- og opført en række nye, attraktive familieboliger med arkitektonisk respekt for nærområdets industrihistoriske værdi.

Varierede boliger med lys, luft og adgang til stor altan

Projektet omfatter 4 punkthuse i 5 etager med i alt 60 boliger med tilhørende serviceøer, cykelskure og vej-, parkerings- og haveanlæg. Boligerne er indrettet som 4, 3 og 2-rumsboliger af varierende størrelser og med en moderne indretning hvor lys, luft og adgang til en stor altan er i fokus. Alle boliger er indrettede med åben køkken i direkte forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. I de fire bygningshjørner er der overdækkede og delvist indbyggede altaner. I stueetagen findes tilsvarende ”altan” som terrasse med betonfliser.

Bebyggelsen er opført med respekt for nærområdets industrihistoriske værdi.

Levende facader i tegl, der matcher de historiske bygninger

Bebyggelsen er opført med facader i røde teglsten med hvide vandskurede bånd og murfelter. De levende og varierede facader gør det nemt at aflæse, at der her er tale om et eksklusivt boligbyggeri. Den centrale placering – tæt på Banegården og Horsens bycentrum – er unik for boligerne. Det har været et vigtigt designparameter at tilpasse projektet til omgivelserne som er præget af industrielt byggeri.

De 3 bygninger er opført med facader i røde teglsten med hvide vandskurede bånd og murfelter.

Lavenergi, tilgængelighed og grønne udeopholdsarealer

Byggeriet er opført som lavenergibyggeri. Adgangsveje, parkeringspladser og det interne fortov langs med husene er udført niveaufrit og sikrer, sammen med stor elevator, fuld tilgængelighed for alle. Udearalerne er beplantet let med solitære træer og beboerne råder over grønne udeopholdsarealer og en legeplads.

Der sikres indkig til den bagvedliggende historiske bygning – Bastian.