Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Godsbanegade

Et bynært alment boligprojekt med respekt for historien
På kanten af ”Slagterigrunden” i Horsens har RUM i samarbejde med DOMEA udviklet og opført en række nye, attraktive familieboliger med arkitektonisk respekt for nærområdets industrihistoriske værdi.

Varierede boliger med lys, luft og adgang til stor altan

Projektet omfatter 4 punkthuse i 5 etager med i alt 60 boliger med tilhørende serviceøer, cykelskure og vej-, parkerings- og haveanlæg. Boligerne er indrettet som 4, 3 og 2-rumsboliger af varierende størrelser og med en moderne indretning hvor lys, luft og adgang til en stor altan er i fokus. Alle boliger er indrettede med åben køkken i direkte forbindelse med en dejlig lys spiseplads og opholdsstue. I de fire bygningshjørner er der overdækkede og delvist indbyggede altaner. I stueetagen findes tilsvarende ”altan” som terrasse med betonfliser.

Bebyggelsen er opført med respekt for nærområdets industrihistoriske værdi.

Levende facader i tegl, der matcher de historiske bygninger

Bebyggelsen er opført med facader i røde teglsten med hvide vandskurede bånd og murfelter. De levende og varierede facader gør det nemt at aflæse, at der her er tale om et eksklusivt boligbyggeri. Den centrale placering – tæt på Banegården og Horsens bycentrum – er unik for boligerne. Det har været et vigtigt designparameter at tilpasse projektet til omgivelserne som er præget af industrielt byggeri.

De 3 bygninger er opført med facader i røde teglsten med hvide vandskurede bånd og murfelter.

Grønne udeopholdsarealer og parkering tæt ved boligen

Udearealerne er udformet så de virker fremmende for det sociale liv. Udearalerne er beplantet let med solitære træer og beboerne råder over grønne udeopholdsarealer og en legeplads. Området indbyder til ophold og brug. Parkeringsarealer er placeret i umiddelbar nærhed af boligerne og giver mulighed for min. 1 parkeringsplads pr. lejlighed.

Tilgængelighed

Adgangsveje, parkeringspladser og det interne fortov langs med punkthusene er udført niveaufrit af hensyn til gangbesværede og kørestolsbrugere. Der anlægges 3 handicap parkeringspladser og 2 pladser til handicapbusser. Fra parkeringsarealet er der adgang til en overdækket hovedindgang med indbyggede postkasser, og herfra er der adgang til et trapperum med en stor elevator.

Der sikres indkig til den bagvedliggende historiske bygning – Bastian.