Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Green Hydrogen Systems

Udvidelse og ombygning af administration og produktion
Green Hydrogen Systems er en af frontløberne inden for grøn energi. RUM har tegnet en udvidelse af firmaets hovedkvarter i Kolding, der giver større og topmoderne faciliteter til administration og produktion.

Fremtidssikret udvidelse

Green Hydrogen Systems (GHS) designer og producerer standardiserede elektrolysemoduler, der omdanner vedvarende energi og vand til bæredygtig brint. I januar 2021 flyttede GHS ind i deres nye hovedkvarter i Kolding, men pladsen er allerede blevet for trang.

RUM har tegnet en udvidelse, hvor eksisterende faciliteter ombygges, administrationen udvides med en ny tilbygning, og der etableres fire nye produktionshaller. Designet sikrer, at der i fremtiden er mulighed for yderligere udvidelse af administration og produktion.

Harmonisk tilbygning med lyst atrium og stor tagterrasse

Den nye tilbygning er i arkitektonisk harmoni med det eksisterende byggeri. De to kontorfløje bindes sammen af en mellembygning, hvorpå der etableres en tagterrasse med udsigt ud over landskabet og kig ind i huset.

På nederste niveau samles fællesfunktioner som reception, møde- og konferencelokaler, lounge, café, kantine og Green Hydrogen Academy til undervisning. Den åbne kantine forbindes med stueetagen via en bred amfitrappe. Et atrium med store vinduer bevæger sig op igennem huset, hvor en skulpturel orange hovedtrappe forbinder etagerne.

De fire nye produktionshaller skal indeholde højteknologiske faciliteter til fremstilling af standardiserede elektrolysemoduler til udvikling af grøn brint.

Fleksible rammer og optimalt arbejdsflow

Med udgangspunkt i principperne for ”future ways of working” skabes optimale rammer, der understøtter et dynamisk arbejdsflow med skiftende behov. En kombination af faste og flex arbejdspladser, små fokusrum, telefonbokse og ad-hoc mødelokaler giver maksimal fleksibilitet. Fællesfunktioner som bl.a. større mødefaciliteter, toiletter og kaffespots kan tilgås af alle i huset.

I stueetagen under produktionsafsnittets kontorområde er omklædningsrum, toiletter og fitnessrum. Fra omklædningen er der direkte adgang til produktionshallerne og til kantinen.

Dagslys og god akustik

Der skabes et optimalt arbejdsmiljø med gode dagslysforhold og god akustik. Store glaspartier sikrer visuel sammenhæng mellem etagerne, og fra kontorområderne er der kig til tagterrassen. Akustikregulerende overflader sikrer arbejdspladserne mod unødvendige støjgenerne fra fællesområderne.

Nye rekreative udendørsarealer

Domicilet ligger op ad et fredet naturområde med mose og sø. I kantinen er der udsyn til den flotte natur gennem en stor glasfacade, og der er udgang til en stor terrasse og orangeri. Fra terrassen løber en oplevelsesbro, der kan anvendes til walk’n talk rundt langs vådområdet, og via en bred landskabstrappe kan man gå fra terrassen op til ankomstniveauet og hovedindgangen. Der etableres desuden ekstra personaleparkering.

DGNB Guld-certificering

Det nye byggeri sigter mod at certificeres til DGNB Guld. Der anvendes materialer med lang holdbarhed og minimalt vedligeholdelsesbehov. Udvendigt anvendes formglatte betonelementer, trælamelpaneler og kantning med cortenstål. Taget på den udkragede overdækning beklædes med sedumtag. Indvendige materialer er bl.a. trægulve og lydpaneler i trælameller.

Involverende brugerproces

Det nye, åbne kontorhus skal understøtte opbygningen af en ny kultur, hvor medarbejderne i højere grad end tidligere møder hinanden rundt omkring i huset og arbejder i åbne kontorområder. RUM har derfor gennemført en brugerproces med ledelsen og repræsentanter fra alle faggrupper i huset. Gennem interviews, workshops og møder er deres ønsker og ideer blevet inddraget i udviklingen af projektet.

”Det har været helt afgørende at inddrage og engagere medarbejderne i udviklingen af projektet. Det har RUM formået på en meget overbevisende, imødekommende og respektfuld måde. De har dygtigt sat sig ind i og forstået vores forretning og de opgaver og arrangementer, som huset kommer til at danne rammen for, og de har guidet os godt igennem hele udviklingsprocessen”, udtaler Green Hydrogen Systems administrerende direktør Sebastian Koks Andreassen.