Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Grejsdal Åpark

Boliger tæt på naturen med fokus på samvær og udeliv
Tæt på byens centrum og den grønne skov i baghaven. Det er drømmen, der blev virkelig ved realiseringen af denne klynge af nye nordiske terrassehuse med 100 attraktive boliger for enhver smag. Boligerne er i flere størrelser og i forskellige prislejer, så de egner sig både til singler, unge par, børnefamilier og ældre.

Samarbejde mellem privat og offentligt

De nye boliger er ligeligt opdelt mellem offentlige boliger og private lejligheder. Dette var muligt på grund af et tæt samarbejde mellem Lejerbo Vejle og den kommercielle organisation Udviklingsselskabet Grejsdalsvej. Projektet blev på baggrund af det gode samarbejde indstillet til årets almene byggeri i 2017.

De fem terrassehuse sammenbindes af grønnes fællesarealer

Bebyggelsen er disponeret i en helhedsplan med fem terrassehuse, der sammenbindes af grønne fællesarealer med et netværk af stier gennem området. Projektet er opdelt i fem faser af 20 lejligheder med forskellige størrelser fra 75 m2 til 130 m2. De første to faser blev ibrugtaget i 2017.

Naturen helt tæt ind på livet

Byggelsens geometri er inspireret af landskabets karakteristiske topografi kombineret med et nordisk arkitektonisk udtryk. Bygningerne vokser ud af landskabet, og naturen trækkes helt ind mellem husene.

Regnvandets potentiale for at skabe større biodiversitet og rekreativ variation i landskabet udnyttes med etableringen af en regnvandssø.

 

En byggelse fyldt med liv og trygge udearealer

I Grejsdal Åpark er der plads til mangfoldighed. Arkitekturen giver mulighed for, at hver beboer kan sætte sit eget præg på boligen og de nære udearealer. Samtidigt er der skabt en bred vifte af uderum med en variation af privat og offentlig karakter. De inviterer til forskellige aktiviteter og uformelle møder mellem beboerne. Derved er der skabt en bebyggelse fyldt med liv og trygge udearealer.

Fokus på bæredygtighed i 360 graders perspektiv

Bæredygtighed har været en grundsten i vores tilgang til projektet, som er udviklet med det klare formål at skabe mest mulig værdi.

Diversitet i beboersammensætningen har været et afgørende fokus i projektet, som består af blandede private og almene boliger. Der er samtidigt indtænkt offentlig brug af de grønne områder med et netværk af stier og undervisningsstationer til brug for den lokale skole. Et nærliggende vandløb gør det muligt at gennemføre moderne bæredygtige strategier for vanddræningssystemet.

Den terrasserede opbygning sikrer optimale dagslysforhold for alle boliger og udendørs opholdsarealer og gør samtidigt, at bygningerne skalamæssigt tilpasser sig den landskabelige kontekst.

Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Det er i bebyggelsens udformning, materialevalg og konstruktive løsninger tilstræbt at minimere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. Der er valgt materialer af robust karakter såsom pladebeklædning i høj kvalitet og ubehandlet træ, som patinerer smukt.