Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Grindstedet

Retail park med høje standarder
Daugaard Pedersen og Hanssen Ejendomme A/S udvikler et stort butiksområde, der skal sikre, at borgere og turister får bedre mulighed for at handle lokalt til gavn for de erhvervsdrivende i Billund Kommune. Visionen er at skabe en oplevelsesdestination med høje standarder for den gode og trygge indkøbsoplevelse, hvor en bred målgruppe kan klare 95 % af alle indkøb.

Danmarks største retail park
Mellem Billund og Grindsted langs Vejle Landevej planlægger de to ejendomsudviklere at opføre Danmarks største udendørs retail park med et samlet areal på 160.000 m2. Parken passes ind i en eksisterende, grøn ramme med beplantning af levende hegn og skal binde Billund og Grindsted sammen og styrke Grindsted som en attraktiv by at bo i og omkring. Med nye, store butikker, gode parkeringsforhold og attraktive udenomsarealer skal parken sikre, at handlen erobres tilbage til kommunen, og at trafikken ud af kommunen reduceres.

Nye standarder
RUM har udarbejdet en udviklingsplan med tilhørende designkatalog, som sætter rammen for, at retail parken opleves som et attraktivt, overskueligt og tryghedsskabende indkøbsområde. Kataloget sætter nye standarder for såvel arkitektur som udenomsarealer og opprioriterer samtidig grønne, rekreative lommer og sikkerheden for gående trafikanter. En stor lyshimmel over parkens parkeringsareal tilfører desuden parken en femte facade og reducerer samtidig behovet for lygtepæle.

Designkatalog sikrer ensartethed
For at sikre ensartethed og høj standard skal designkataloget fungere som en guide til, hvordan butikkernes facade kan se ud, hvilke materialer, der kan anvendes, hvilken beplantning, belægning og belysning, der kan vælges, samt hvordan butikkernes skiltning kan se ud. I forbindelse med udformningen af guides til skiltning har RUM kørt en inddragelsesproces med potentielle lejere for at sikre, at butikkerne har følt sig adresseret i udformningen af retningslinjerne for skitningen.

Gående trafikanter får topprioritet
Med afsæt i en trafikanalyse udarbejdet af COWI opsætter kataloget også rammer for indretningen af parkens trafikale flow. Ud over at sikre synlighed for butikkernes eksponering af facade mod ankomst skal trafikflowet tilrettelægges med stor fokus på trafiksikkerhed og opprioritering af gående trafikanter. Dedikerede gåveje med gåstriber og brede butiksfortorve, hvor der skabes afstand til kørende personbiler, skal bidrage til en tryg indkøbsoplevelse – for hele familien.

Et attraktiv indkøbsoplevelse for børnefamilier
Ikke mindst børnefamilier bliver tilgodeset i indretningen af retail parken. Foruden det store fokus på trafikssikkerhed indrettes udendørsarealerne med rekreative grønne arealer, som inviterer til leg og bevægelse. Når sulten eller tørsten melder sig mellem indkøb og leg, kan familien besøge parkens madtorv, hvor de forskellige madboder tilbyder noget for enhver smag.

Robust og fleksibel disponeringsplan
Det er planen, at butiksområdet skal opføres i to etaper, hvor første etape omfatter 38.000 m2. Udviklingsplanen er udformet fleksibelt med grønne kiler, der er indsat mellem butikkerne, og som bidrager til at sikre, at antallet af butikker kan justeres efter behov.

Grindstedet sætter nye standarder med eksempelvis den femte facade