Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Grønnegården og Møllehjemmet

Grønne plejeboliger på Norddjurs
Norddjurs Kommune har siden 2007 investeret i realiseringen af en ambitiøs plejeboligplan for hele kommunen. Opførelse af Grønnegården med 42 nye plejeboliger og udvidelse af Møllehjemmet med 26 nye boliger er led i denne strategi.

Grønnegården og Møllehjemmet

Grønnegården er opført som erstatning for eksisterende nedslidt bebyggelse og som organisatorisk udvidelse af det tilliggende, nyopførte plejecenter. Møllehjemmet er ligeledes opført i sammenhæng med ombygning af eksisterende tillæggende plejecenter.

Grønnegården er opført som et fritliggende ”park-hus” på et grønt areal, samtidigt med at husets facadeflugt forholder sig til byens eksisterende karréstruktur og gadeforløb.

Tryghed med farvesætning og personligt præg

I projekterne er der arbejdet med farvesatte karnapper der sikrer variation i gangforløbet og understøtter wayfinding. Ud mod gangen har de enkelte boliger et ”udstillingsvindue”, som kan indrettes med personlige effekter, der giver genkendelighed for beboerne.

Grønnegården er opført som erstatning for eksisterende nedslidt bebyggelse og som organisatorisk udvidelse af det tilliggende, nyopførte plejecenter.

Intelligente boliger

Norddjurs Kommune har haft en ambition om at beboernes bolig skal være så intelligent at medarbejderne kan løse alle opgaver her ved hjælp at velfærdsteknologi.

Boligerne placeres omkring dynamiske gangarealer, hvorfra der altid er udsyn til det fri.

Nære udemiljøer på terræn og i højden

Begge bebyggelser er opført i forbindelse med eksisterende plejecentre med etablerede udemiljøer. Strategien for udearealerne har derfor været at skabe trygge nære udemiljøer på terræn og i højden i form af mindre zoneinddelte sansehaver og større altaner. Der er på Grønnegården desuden indtænkt et stiforløb rundt om bebyggelsen, som giver mulighed for fysisk udfoldelse i et overskueligt miljø.