Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Gymnastikkens Hus

Nye rammer for udfoldelse og læring i Kokkedal
Nivå Gymnastikforening har i mange år manglet plads og faciliteter til at udfolde sig i. Gymnastikkens Hus giver foreningen tidssvarende rammer og moderne træningsudstyr. Også eleverne på Kokkedal Skole får glæde af det nye idrætshus. Projektet omfatter opførelse af en ny hal og et nyt indgangsparti samt renovering og nyindretning af Holmegårdshallen. 

Nybygget hal og renovering af Holmegårdshallen

Huset får en ny, flot idrætshal på 1700 m² med trampoliner, springgrave og øvrigt gymnastikudstyr. Fra balkonen får tilskuerne et fint kig ned til gymnasterne i hallen. Derudover renoveres den eksisterende Holmegårdshallen, der indrettes med gymnastik- og rytmesal, faciliteter til opvarmning, toiletter og venteområde for forældre og publikum. Fra stierne rundt om Gymnastikkens Hus kan forbipasserende få et glimt af gymnasterne og aktiviteterne i hallen.

Samspil med Kokkedal Skole

Gymnastikkens Hus bliver nabo til Kokkedal Skole. Skolen fra 1980’erne er opført i gedigne materialer som røde mursten, teglsten, limtræ og beton. Det nye idrætsbyggeri afspejler skolens arkitektoniske udtryk og beklædes med skråtstillede corten-stålplader, der med sin rustrøde farve harmoner med skolen.

Med Gymnastikkens Hus får Kokkedal Skole mulighed for at tilbyde eleverne mere bevægelse i løbet af skoledagen. Dermed styrkes og udvikles både elevernes motoriske evner og deres indlæring.

RUM yder arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i projekteringsfasen og under udførelsen.