Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Havnehusene

Udsigt til havnebassinet og til Horsens Fjord
Havnehusene er et markant og synligt byggeri på Jernlageret på Nordhavnen i Horsens. Med beliggenheden på kanten af havnebassinet er bebyggelsen et vigtigt omdrejningspunkt i den nye bydel.

Indramning af Havnepladsen

Havnehusene består at to terrassehuse, der stiger fra tre til otte etager. Bygningerne rejser sig som en markering af, at havnebassinet kobler sig til den nyetablerede havnekanal. Bebyggelsen er således med til at indramme den nye offentlige plads Havnepladsen, hvor alle har adgang helt ned til vandet.

Havnehusene udgør 94 nye boliger med adgang til private, grønne taghaver med ugeneret kig til havnebassinet og kanalen.

Vinklede huse skaber gårdrum med masser af liv

De to terrassehuse er vinklet i forhold til hinanden, så der skabes et indre gårdrum, der naturligt kobler sig på havnepladsen og kanalen. Det grønne gårdrum åbner sig op mod havnepladsen og lukker livet på havnen ind.

Udsigt til havnebassinet og Horsens Fjord

Havnehusene er placeret på kanten af vandet og trækker i sit udtryk og valg af materialer på referencer til det maritime. Bygningerne fremstår i mørkebrune teglsten som gamle pakhuse.
Fra lejlighederne er der udsigt til havnebassinet og Horsens Fjord gennem den nye havnekanal.

RUM og Torntoft & Mortensen udvikler den nye bydel Jernlageret, der er præget af nærheden til vandet.