Havnehusene

Udsigt til havnebassinet og til Horsens Fjord
Havnehusene bliver et markant og synligt projekt på JERNLAGERET på Nordhavnen i Horsens. Med beliggenheden på kanten af havnebassinet bliver bebyggelsen et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af hele den nye bydel.

Indramning af Havnepladsen

Havnehusene består at to terrassehuse, der stiger fra tre til otte etager. Bygningerne rejser sig som en markering af at havnebassinet kobler sig til den nyetablerede havnekanal. Bebyggelsen er således med til at indramme den nye offentlige plads – Havnepladsen – hvor alle har adgang helt ned til vandet.

Havnehusene udgør 94 nye boliger med adgang til private, grønne taghaver, med ugeneret kig til havnebassinet og kanalen.

Vinklede huse skaber gårdrum med masser af liv

De to terrassehuset er vinklet i forhold til hinanden, så der skabes et indre gårdrum, der naturligt kobler sig på havnepladsen og kanalen. Det grønne gårdrum åbner sig op mod havnepladsen og lukker livet på havnen ind.

Fra lejlighederne bliver der udsigt til havnebassinet og hele vejen til Horsens Fjord gennem den nye havnekanal.

Udsigt til havnebassinet og Horsens Fjord

Havnehusene er placeret på kanten af vandet og trækker, i sit udtryk og valg af materialer, på referencer til det maritime. Bygningerne fremstår i mørke, brune teglsten, som gamle pakhuse.
Fra lejlighederne bliver der udsigt til havnebassinet og hele vejen til Horsens Fjord gennem den nye havnekanal.

Torntoft & Mortensen udvikler i samarbejde med RUM den nye bydel, JERNLAGERET, der vil være præget af nærheden til vandet.