Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Højvangsgården seniorboliger

Et særligt fokus på tryghed og det gode naboskab
32 tryghedsboliger for seniorer samt fælleshus – med fokus på tryghedsskabende værdier, tilgængelighed og det gode nabo- og fællesskab.

Tilgængelige familieboliger med tryghedsskabende elementer

Den nye tæt-lave bebyggelse omfatter 32 tidssvarende familieboliger, hvor indretning og adgangsforhold er tilpasset i forhold til at tilgodese seniorer og tilgængelighed i boligerne. I designprocessen er der arbejdet særligt med tryghedsskabende elementer: Nærhed til naboer og parkering ved den enkelte bolig, udsyn og fællesskab.

Private havemiljøer og gaderum med torvekarakter

Bebyggelsen har udeophold mod gaden og haven. Gaderummet skaber nærhed mellem boligerne, mens havesiden skaber afstand i den samlede bebyggelse. Gaden0 er udført som sivevej med torvelignende karakter, hvor belægninger på køre- og opholdsarealer flyder sammen, men defineres ved materialeskift. Boligerne er placeret i klynger af 8 huse omkring en fælles opholdsgade. Gaden udgør det fælles nærmiljø, hvor beboerne kan skabe mindre fællesskaber i den samlede bebyggelse.

Fælleshus med stort fællesskab

Der er opført et fælles beboerhus centralt i bebyggelsen. Med fællespisning, banko, kortspil, litteraturklub, musikkafe og foredrag er fællesshuset et centralt omdrejningspunkt
for beboerne og med til at skabe sammenhold i Højvangsgården.

Gennemlyste boliger med adgang og udsyn til landskabet

Bebyggelsen er disponeret med øst og vestvendte facader. På den måde sikres udsigtslinjer ned gennem den samlede bebyggelse og der skabes kig ud over landskabet fra både gade og havesiden. Boligerne har gennemlyste opholdsrum så man oplever både morgen- og aftensolen i sin bolig. Af samme årsag er der etableret udendørs opholdsarealer på begge sider af boligen, så man altid har adgang til et terrasseareal med sol.