Højvangsgården

Et særligt fokus på tryghed og det gode naboskab
Familieboliger med fokus på tryghedsskabende værdier, tilgængelighed og det gode fælles- og naboskab. Det er målsætningen for den nye bebyggelse Højvangsgården i Egebjerg ved Horsens, som RUM har udviklet for Horsens Andelsboligforening af 1954.

Tilgængelige familieboliger med tryghedsskabende elementer

Den nye tæt-lave bebyggelse omfatter 32 tidssvarende familieboliger, hvor indretning og adgangsforhold er tilpasset i forhold til at tilgodese tilgængelighed i boligerne. I designprocessen er der arbejdet særligt med tryghedsskabende elementer:

Nærhed til naboer og parkering ved den enkelte bolig, udsyn og fællesskab.

Private havemiljøer og gaderum med torvekarakter

Bebyggelsen har udeophold mod en gadeside og en haveside. Gaderummet bruges til at skabe nærhed mellem boligerne, mens havesiden skaber afstand i den samlede bebyggelse. Gaden er udført som sivevej med torvelignende karakter, hvor belægninger på køre- og opholdsarealer flyder sammen, men defineres ved materialeskift. Boligerne er placeret i klynger af 8 huse omkring en fælles opholdsgade. Gaden udgør det fælles nærmiljø, hvor beboerne kan skabe mindre fællesskaber i den samlede bebyggelse. Der er desuden et fælles beboerhus centralt i bebyggelsen.

Gennemlyste boliger med adgang og udsyn til landskabet

Bebyggelsen er disponeret med øst og vestvendte facader. På den måde sikres udsigtslinjer ned gennem den samlede bebyggelse og der skabes kig ud over landskabet fra både gade og havesiden. Boligerne har gennemlyste opholdsrum så man oplever både morgen- og aftensolen i sin bolig. Af samme årsag er der etableret udendørs opholdsarealer på begge sider af boligen, så man altid har adgang til et terrasseareal med sol.