Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Hornsyld tandlægeklinik

Ombygning og udvidelse af kommunal tandlægeklinik
Den nye klinik rummer Tandregulering, Almen tandpleje til børn og unge samt Omsorgs-, Special- og Socialtandpleje. Der er desuden etableret nye udearaler med legeplads.

Større tandlægeklinik med varierede tilbud

Den eksisterende tandlægeklinik er udvidet med en tilbygning, der har givet plads til syv nye klinikker. Den nye tandklinik rummer tre afdelinger: Tandregulering, Almen tandpleje til børn og unge fra 0-18 år samt Omsorgs-, Special- og Socialtandpleje til visiterede borgere over 18 år.

Specialtandplejen henvender sig til fysisk og psykisk handicappede, som ikke kan bruge et almindeligt tandplejetilbud.

Omsorgstandplejen behandler mennesker, som ikke kan benytte den almene tandpleje, fordi de ikke længere kan varetage egne behov, bl.a. ældre på plejehjem. Disse har feåt egen indgang, handicapadgang og eget venteværelse.

Ombygning af eksisterende tandlægeklinik

I forbindelse med etablering af den nye tilbygning har RUM gennemgået og analyseret den eksisterende bygnings funktioner. Hvor det er hensigtsmæssigt, er funktioner blevet ændret, så alle funktioner er sammenhængende. Taget er renoveret.

Udearealer med legeplads

Ud over udbygningen af tandklinikken indeholder projektet desuden parkering, anlæg og øvrige funktioner i tilknytning til tandplejen. I forbindelse med tilbygningen genetableres den eksisterende legeplads, som består af en høj bakke med indbygget rutsjebane og klatreredskaber.

Brugerproces

I forbindelse med ombygningen og udvidelsen af tandlægeklinikken blev der afholdt et brugerinvolverende forløb, hvor tandklinikkens medarbejdere og ledere deltog i workshops.