Hospitalsenheden Horsens

Ombygning og udvidelse af Hospitalsenheden Horsens
RUM har i samarbejde med KG Hansen et særdeles frugtbart samarbejde med Region Midt ifm. ombygning og udvidelse af Hospitalsenheden Horsens.
Samarbejdet omfatter etablering af nyt Dag Kirurgisk Center (DKC) samt til- og ombygning som led i indflytning af fødeafdeling, gynækologisk ambulatorium og fertilitetsklinik (GOA) fra Brædstrup Sygehus.

Ny samlet Gynækologisk Obstetrisk afdeling og IVF-klinik (GOA)

Som led i indflytning af fødeafdeling, gynækologisk ambulatorium og fertilitetsklinik på bl.a. Brædstrup Sygehus opføres nybyggeri på ca. 1.900 m² fordelt på 4 etager inkl. P-kælder. Projektet er baseret på et rationelt byggesystem, som kombinerer det bedste fra modulbyggeriet med kvaliteterne fra det traditionelle byggeri. Afdelingen rummer flere laboratorier og andre installationstunge områder, som er planlagt omhyggeligt med sigte på fremtidig fleksibilitet og ændringer i workflow. Projektets lægegang-del omfatter etablering af ca. 1000 m² som supplerende, ekstra etage tilføjet til bygning 9.

Nyt Dag Kirurgisk Center (DKC)

Projektet, der er vundet i totalentreprisekonkurrrence, omfatter ca. 1150 m² nybyg. Bygningen udføres som et meget fleksibelt byggeri, hvor tagkonstruktionen spænder fra facade til facade. Der er således ingen bærende skillevægge og man er derfor fremadrettet fri for bindinger i forhold til rumstørrelser i forbindelse med evt. fremtidige ombygninger. Bygningen er designet til at opfylde energikraverne for lavenergiklasse 2020 og er udført med miljøvenlige og robuste materialer, samt enkle velafprøvede installationsprincipper. En proces som samlet sikrer et sundt og holdbart byggeri, med optimale betingelser for at minimere udgiften til drift og vedligehold. Energibesparende installationer og en højisoleret klimaskærm suppleret med et begrænset omfang af solceller, der designmæssigt er integreret i den begrønnede tagflade.