Jægerspris – samling af funktioner

Plads til nye fællesskaber
RUM har i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet en helhedsplan for Jægerspris Skole. Helhedsplanen omfatter skolens nuværende to adresser på Møllevej.

Optimering af arealanvendelse

Jægerspris Skole har vigende elevtal. På den baggrund har RUM udarbejdet en plan for samling af skolen på Møllevej nr. 90. De frigjorte arealer på Møllevej nr. 100 bruges til at samle en række andre kommunale funktioner såsom to specialskoler og Jægerspris Bibliotek.

Fællesskabets potentiale udnyttes bedst muligt

Helhedsplanen skal sikre at de forskellige afdelinger disponeres ud fra en optimal arealanvendelse og sådan, at fællesskabets potentialer udnyttes bedst muligt. Det pædagogiske læringscenter for både Jægerspris Skole og specialskolerne er derfor fysisk integreret med Jægerspris Bibliotek, og er dermed det dynamiske krydspunkt og synergien mellem alle aktører på Møllevej.

Multifunktionel bygning med naturlig adskillelse mellem elevgrupperne

Helhedsplanen for Møllevej nr. 100 er disponeret med afsæt i en klar opdeling af udearealerne samt egne adgangsveje og bygningsafsnit til henholdsvis Afd. Kølholm, Skolen i Herredet og bibliotek med læringscenter, hvilket understøttes meget fint af bygningsstrukturen på stedet.

Helhedsplan udarbejdet i tæt dialog

Helhedsplanen for ’Jægerspris – samling af funktioner’ består af enkle oversigtstegninger, principielle indretningsplaner og tilhørende økonomiske overslag baseret på en indledende bygningsregistrering og kalkulation med enhedspriser. Helhedsplanen er udarbejdet i tæt dialog med projektorganisationen.