Jernlageret

Byen til vandet - Vandet til byen
Horsens er i top-3 blandt landets hurtigst voksende byer. Selvom byen har en stærk profil som kultur- og oplevelsesby og er i forreste række med uddannelse, erhverv og handel, så skal Horsens også i fremtiden være en havneby. Visionen i helhedsplanen for udvikling af ”Jernlageret” og ”NOPA-grunden” tager afsæt i at bringe byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen.

Byen til vandet – vandet til byen

RUM har i samarbejde med OMJ Ejendomme A/S og COWI vundet byggeretten til udvikling- og opførelse af 70.000 m2 byggeri til beboelse, liberalt erhverv og butik på kanten mellem Horsens Fjord og Horsens By. Målsætningen er at skabe en ny, attraktiv bydel med blandede funktioner for et bredt udsnit af hele befolkningen.
Havnens væsentligste kvaliteteter som byomdannelsesområde relaterer sig til vandet. I planen arbejdes der derfor med vand som et gennemgående element på flere niveauer og i flere skalaer. Herunder arbejdes bl.a. med klimatilpasning som et særligt aktiv.

Fra det semiprivate gårdmiljø, har Karréen tæt kontakt til havnens pladser og promenaden, som er et multianvendeligt udeareal, hvor beboerne kan nyde udsigten og komme i tæt kontakt med vandet.

Robust og fleksibel helhedsplan

Byomdannelsen baseres på klare strategier for social- økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Det er visionen, at vinderforslaget lægger kimen til en strategisk plan, som både kan danne retning og redskab i målsætningen om at få byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen.

Den nye bydel vil bestå af forskelligartede bebyggelser med særegen identitet og arkitektur af høj kvalitet: Karréen, Kanalhusene, Havnehusene og Pynten.

Havnens væsentligste kvaliteteter som byomdannelsesområde relaterer sig til vandet. I planen arbejdes der derfor med vand som et gennemgående element på flere niveauer og i flere skalaer. Herunder arbejdes bl.a. med klimatilpasning som et særligt aktiv.