Kampsportscenter Forum

Kampsportscenter som del af helhedsplan for Forum Horsens
Projektets hovedidé er at skabe en helhedsplan, som rummer både et kampsportscenter med plads til forskellige grene indenfor kampsporten, men samtidig også giver plads til udvidelse og sammenbygning med Forum Horsens i form af et nyt svømmeanlæg med et 50 meter-bassin og et varmtvandsbassin.

En samlet visuel identitet for både kampsportscenter og svømmeanlæg

Koblingen imellem kampsportscenteret og det fremtidige svømmeanlæg giver nogle funktionelle synergier i form af fælles omklædningsfaciliteter, central hovedindgang og fordeling samt teknikrum. I den overordnede disponeringer af kampsportscenteret er svømmeanlægget derfor indtænkt i et samlet greb og koncept. Svømmeanlægget skal rumme et 50 meter-bassin med otte baner og et varmtvandsbassin.

Nyt kampsportscenter

Det nye kampsportscenter skal rumme fem sale til forskellige kamsportsgrene samt fitness med tilhørende sal til styrkeløft. Dertil skal der være omklædningsfaciliteter med sauna, som senere hen kan benyttes af brugerne af svømmehallen. Konceptet for udformningen af kampsportscenter og svømmeanlæg er en tilbygning, som underlægger sig Forums karakteristiske svungne og organiske tagform, og kobler sig ydmygt på den eksisterende bygning under det store tag og udhæng.

En integreret del af et grønt landskab

Anlægger indgår som en integreret del af et grønt landskab. Omkring den nye bygning etableres græsarealer med en stiforbindelse som sikrer adgang til og fra eksisterende parkeringsarealer.