Kampsportscenter Forum

Kampsportscenter som del af helhedsplan for Forum Horsens
Projektets hovedidé er at skabe en helhedsplan som rummer både et kampsportscenter, med plads til forskellige grene indenfor kampsporten, men samtidig også giver plads til en fremtidig udvidelse og sammenbygning med Forum Horsens i form af et nyt svømmeanlæg. Denne udvidelse skal give plads til et 50 meters bassin.

En samlet visuel identitet for både kampsportscenter og svømmeanlæg

Koblingen imellem kampsportscenteret og det fremtidige svømmeanlæg giver nogle funktionelle synergier i form af fælles omklædningsfaciliteter, central hovedindgang og fordeling samt teknikrum. Der er derfor i den overordnede disponeringer af kampsportscenteret indtænkt udformning og placering af svømmeanlægget i et samlet greb og koncept.

Nyt kampsportscenter

Det nye kampsportscenter skal rumme fem sale til forskellige kamsportsgrene samt fitness med tilhørende sal til styrkeløft. Dertil skal der være omklædningsfaciliteter med sauna, som senere hen kan benyttes af brugerne af svømmehallen. Konceptet for udformningen af kampsportscenter og svømmeanlæg er en tilbygning, som underlægger sig Forums karakteristiske svungne og organiske tagform, og kobler sig ydmygt på den eksisterende bygning under det store tag og udhæng.

En integreret del af et grønt landskab

Grunden fremstår i dag med en grøn karakter af græs og træer, hvilket man tydeligt fornemmer inde fra den eksisterende foyer og svømmehal. Denne karakter bevares så det fremtidige anlæg bliver en integreret del af et grønt landskab. Omkring den nye bygning etableres græsarealer med en stiforbindelse som sikrer adgang til og fra eksisterende parkeringsarealer.