Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Kampsportscenter Forum

Kampsportscenter som del af helhedsplan for Forum Horsens
Projektets hovedidé er at skabe en helhedsplan, som rummer et kampsportscenter med plads til forskellige grene indenfor kampsporten, og som samtidig giver plads til en udvidelse og sammenbygning med Forum Horsens i form af et nyt svømmeanlæg.

Samlet visuel identitet for både kampsportscenter og svømmeanlæg

Koblingen imellem kampsportscenter og svømmeanlæg giver nogle funktionelle synergier i form af fælles omklædningsfaciliteter, central hovedindgang og fordeling samt teknikrum. Der er derfor i den overordnede disponering af kampsportscenteret indtænkt udformning og placering af svømmeanlægget i et samlet greb.

Konceptet for udformningen af kampsportscenter og svømmeanlæg er en tilbygning, som underlægger sig Forums karakteristiske svungne og organiske tagform og kobler sig ydmygt på den eksisterende bygning under det store tag og udhæng.

Nyt kampsportscenter

Det nye kampsportscenter rummer fem sale til forskellige kamsportsgrene samt fitness med tilhørende sal til styrkeløft. Der er desuden omklædningsfaciliteter med sauna, som også skal benyttes af svømmehallens brugere.

Nyt svømmeanlæg

Det nye svømmeanlæg, der skal rumme et 50 m bassin med 8 baner samt et varmtvandsbassin, forventes færdigt i efteråret 2022. Læs mere om udvidelsen af Aqua Forum her.

Integreret del af et grønt landskab

Anlægget er en integreret del af et grønt landskab. Omkring den nye bygning er der etableret græsarealer med en stiforbindelse, som sikrer adgang til og fra eksisterende parkeringsarealer.