Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Rehabiliteringscenter Toften

Udviklet med afsæt i teorien om helende arkitektur
Rehabiliteringscenter Toften er et visionært byggeri, som er udviklet med afsæt i teorien om helende arkitektur kombineret med et dybtgående kendskab til borgernes behov. Indstillet til Årets Sundhedsbyggeri 2017

En cirkelrund bygningskrop

Overskuelighed, effektivisering af personalets arbejdsgange og privathed for borgerne har været vigtige parametre i disponeringen af huset. Den cirkelrunde bygningskrop og gårdrummet tilfører centeret en stor grad af transparens mod de centrale fællesarealer, mens de 28 borgerstuer opnår ro og privathed langs bygningens yderfacade.

Borgerstuer med fokus på hjemlighed og ergonomi

Borgerstuerne er 1-sengsstuer med eget badeværelse, der er indrettet med særligt fokus på hjemlighed og ergonomi. Indretningen bidrager til at skabe et trygt og personligt rum, hvor borgeren kan føle sig hjemme og fortrolig med personalet og sine pårørende.

Arkitekturen har tydelig rod i den nordiske tradition både i udtryk, materialevalg og dagslysets store rolle. Bygningen åbner sig mod alle verdenshjørner og tilføres hele spektret af dagslyskvaliteter.

Bæredygtighedsstrategi for form, materialer og dagslys

Arkitekturen har rod i den nordiske tradition både i formsprog, materialevalg og dagslysets store rolle. Samtidigt beror arkitekturen på strategier for bæredygtighed, der følger principperne i DGNB.

Bygningen åbner sig mod alle verdenshjørner og tilføres hele spektret af dagslyskvaliteter. Samtidigt skaber store, klassiske tagudhæng en passiv integreret, men også effektiv solafskærmning mod solen og sikrer, at der er mulighed for udendørs ophold og træning – også i regnvejr.

Noget af det, der gør Toften helt unik, er, at husets visioner og arkitektur bygger på en grundig brugerinvolvering med inddragelse af borgere, sundhedspersonale og fageksperter.

Brugerinvolvering og test 1:1

Noget af det, der gør Toften helt unik, er, at husets visioner og arkitektur bygger på en grundig brugerinvolvering med inddragelse af borgere, sundhedspersonale og fageksperter. I samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation har testpersoner gennemspillet forskellige hverdagsscenarier for på den måde at optimere centerets areal og indretning, så de understøtter konkrete arbejdssituationer.

Overskuelighed, effektivisering af personalets arbejdsgange og privathed for borgerne har været vigtige parametre i disponeringen af huset. Den cirkelrunde bygningskrop og gårdrummet tilfører centeret en stor grad af transparens mod de centrale fællesarealer, mens borgerstuerne opnår ro og privathed langs bygningens yderfacade.