Kirkebakkeskolen

Renovering og udvidelse af tre-sporet folkeskole
Kirkebakkeskolen var et politisk diskussionsemne i adskillelige år. Som del af et beslutningsgrundlag har RUM udarbejdet modeller og økonomiske overslag både for renovering og udvikling af eksist. rammer og ved genopførelse af ny skole med forskellige andre beliggenheder.

Fra politisk emne til top 3 placering

Beslutningen, der blev startskuddet til en omfattende renovering og udvidelse af den 750 elever store Kirkebakkeskolen, faldt i sommeren 2007.
RUM var konsulent i en værdiproces, hvor bl.a. brugernes frustrationer over ikke at skulle bygge ny skole, skulle vendes til et engagement i udviklingen af de eksist. rammer. RUM forestod herefter værdibaseret programmering af de funktionelle krav, planlagde gennemgribende indeklimarenovering samt gennemførte EU-udbud i partnering, tilbudsvurdering og kontrahering med vinderen. RUM har i hele forløbet siddet i styregruppen og har bl.a. forestået opfølgning, granskning, afleveringer og anvisningsregnskab.

Kirkebakkeskolen blev i forbindelse med arkitekturens dag i 2012 placeret på Top 3 over danske skolebyggerier.

Udfordringerne skaber gennemgribende forandringer

Kirkebakkeskolen blev i forbindelse med arkitekturens dag i 2012 placeret på Top 3 over danske skolebyggerier.
Kirkebakkeskolen er opført som Fyns-plan-skole, hvor konstruktionen har medført kuldebroproblemer med afledte fugt- og indeklimaskader. Renoveringen medfører ny klimaskærm, gennemgribende forandring af lokalestrukturen, udnyttelse af gangarealer og større central tilbygning med bl.a. kantine, læringscenter, musik, SFO-base og amfi-trappe. Projektet er udført af SPARK som totalrådgiver og Jensen & Jensen som hovedentreprenør.
RUM har i 2013/2014 bistået Vejle Kommune med diverse supplerende rådgivningsopgaver i forbindelse med fortsat opfølgning og vedligehold af Kirkebakkeskolen.