Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Kløvervænget

Bofællesskab for yngre borgere
Nye, attraktive plejeboliger for yngre borgere i naturskønne omgivelser, der bl.a. skaber en smuk balance mellem tilgængelighedskrav og en meget kuperet anlægsgrund. Det er resultatet af samarbejdet mellem Haderslev Kommune og RUM på Kløvervænget i
Hadeslev.

Et grønt tæppe binder sammen

Projektet, der er vundet i totalrådgivning, omfatter 3 x 8 boliger i bofællesskab for yngre borgere med væsenligt fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Foruden private boliger omfatter projektet også fælles boligarealer samt servicedel.
Terrænet, udenom boligerne, følger den kuperede grunds koter og smyger sig omkring bebyggelsen, som et tæppe, hvor bygningerne er placeret. Bebyggelsens omdrejningspunkt og centrum er den centrale gård, som man ankommer til først. Her er de fælles udearealer og herfra fordeler man sig de 3 boenheder, der ligger i grundens kant.

Bygningsformen er en U-form omkring et fælleslokale med køkken og ophold.

Fællesarealerne i centrum

Bebyggelsen fremtræder som massive mure mod omgivelserne, mens de tre huse mod gården, åbner sig op og skaber et fællesskab ved hjælp af store glaspartier. Boligerne er udlagt som tre selvstændige enheder med hver 8 boliger. Bygningsformen er en U-form omkring et fælleslokale med køkken og ophold. Alle boliger har dermed direkte adgang til enhedens centrum: De fælles boligarealer, som står i nær kontakt med den centrale gård.
Bebyggelsen er udformet under væsentligt hensyn til at bevare den naturlige terræn og beplantning – herunder blandt andet et 100 år gammel blodbøg.

Bebyggelsens omdrejningspunkt og centrum er den centrale gård, som man ankommer til først.