Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Kolding HF og VUC

Ny skole i Design City
Kolding HF & VUC er vundet i en stort anlagt arkitektkonkurrence. Det mangfoldige studiemiljø udfoldes i forskelligartede læringsrum og blendes i den åbne og tilgængelige stueetage med det særlige innovative miljø, der er skabt i helhedsplanen for det bæredygtige Design City Kolding. Kolding HF & VUC blev anerkendt for sin funktionelle- og arkitektoniske værdi da projektet modtog Kolding Kommunes Arkitekturpris 2015.

Et læringsmiljø med visionære og forskelligartede læringsrum

Kolding HF & VUC er præget af et mangfoldigt studiemiljø med et bredt spekter af uddannelsestilbud. Skolen tilbyder et voksent uddannelsesmiljø formet til både individuel læring og et stærkt fællesskab for eleverne. Programmet for skolen kaldte på, at man gentænkte læringsmiljøet med visionære og forskelligartede rum.

Skolen er organiseret som en by-i-byen, der i interiøret er kendetegnet af åbenhed med samspil mellem fællesarealer og semioffentlige zoner, der inviterer til ophold og arbejde i et åbent og synligt miljø. Alle gangarealerne bruges effektivt til opholds-, studie- og mødezoner, mens hovedtrappen står som en levende skulptur centralt i bygningen.

Husets centrale atrium er omhyggeligt skaleret og bearbejdet akustisk, så det både er center for logistik, gruppearbejde og uformelt ophold.

Kombination af undervisning, kontorer, laboratorier og fælles arealer

Den nye skole er disponeret i fire etager samt kælder- og parterreetage, som udgør en base for bygningen i hele grundstykkets udstrækning. Etageplanerne er alle varianter af samme formmæssige koncept, der kombinerer en gentagende lokalestruktur med mangfoldighed og oplevelsesmæssig variation. Bygningen indeholder en kombination af undervisningslokaler, administrative afsnit og kontorer, laboratorier og store fællesarealer samt en stor multihal.

Facade tilpasset kontekstens forskellighed

Huset tegnes af brede facadebånd udført i en kobberlignende alu-plade. Båndene markerer etagerne horisontalt og følger smidigt etagedækkenes organiske og forskellige udformning. Mod torvet danner kompositionen et tydeligt byhus med høje, præcise facader og mod ådalen et mere landskabeligt udtryk, der afspejler det bakkede terræn.

På alle fire etageplaner er der integration mellem de grønne udearealer og det indre undervisningsmiljø, hvilket både fysisk og visuelt giver mulighed for en flydende overgang mellem ude og inde.

Et hus med bæredygtigt fokus

Design City Kolding er kendetegnet ved at alle bygninger skal indeholde bæredygtige elementer og være af høj arkitektonisk og bygningsmæssig kvalitet. Åbenhed og tilgængelighed for alle besøgende er en grundlæggende tanke for disponeringen af Kolding HF & VUC. Der har i projektet været fokus på en proaktiv kvalitetsstyringsproces som commissioning, der fokuserer på samspillet mellem totaløkonomi og installationer.

Projektet er udarbejdet med et absolut bæredygtigt fokus, som er en forudsætning for opfyldelse af helhedsplanen for Design City Kolding, som netop er baseret på innovation og bæredygtighed gennem design.

RUM var desuden i 2017 inviteret til konkurrencen om opførelse af udvidelse af selvsamme Kolding HF & VUC, hvor bygherren nu ønskede at formalisere bæredygtigheden og forudsatte, at det nye byggeri skulle DGNB-certificeres til sølv.

Huset tegnes af brede facadebånd udført i en kobberlignende alu-plade.