Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Kronholm

Udvikling af ny DGNB Guld-certificeret bydel
Kokkedal stationsområde skal transformeres til en ny og levende bydel med fokus på bæredygtighed. Den 26.400 m² store grund udvikles med familieboliger, ungdomsboliger, seniorbofællesskaber, friplejehjem, parkeringshus, butikker og grønne byrum. RUM og Sophienberg Gruppen står i front for det team, Hørsholm Kommune har kåret som vinder af byudviklingskonkurrencen.

Kronholm – en ny, levende stationsby

Kokkedal Station, der ligger attraktivt på kanten af et fredet skovområde, er det trafikale knudepunkt for 10.000 rejsende i hverdagen. Stationsområdet benyttes i dag primært til parkering og fremstår uforløst og energiforladt. Visionen er at skabe en ny bydel, der summer af liv og mennesker i alle aldre. Området skal samles i ét arkitektonisk greb, og historien skal genfortælles. Derfor giver vi området et nyt navn, Kronholm, der er en kombination af Kronhjort og Hørsholm.

Projektet tager afsæt i stationens naturlige omdrejningspunkt og skaber en attraktiv bydel med et velfungerende grønt byrumsforløb, der binder området sammen. Et varieret udbud af familieboliger, kollegieboliger, seniorbofællesskaber, friplejehjem, butikker og grønne byrum skaber rammerne for møder på tværs af generationer. En ny gangbro, Kronbroen, sikrer sammenhæng på tværs af bydelen og styrker det naturlige flow for både pendlere og beboere.

Tæt og konstruktivt teamwork

Vinderprojektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem projektets parter, der består af udviklerne Sophienberg Gruppen og EOS Partners v. Kristin Arendt, RUM, der har tegnet og udviklet seks af delprojekterne, C.F. Møller Architects, der har tegnet delprojektet Hjortebo samt BOGL, der har stået for landskabshelhedsplanen.

Bydel med mangfoldigt fællesskab

Bæredygtighed på alle fronter er tænkt ind helt fra starten, da byområdet skal certificeres til DGNB Guld. Projektet bidrager til at opfylde 14 af FN’s 17 Verdensmål.

Udviklingen af Kronholm bygger på fællesskabstankegangen med en både social og økonomisk bæredygtig tilgang til oplevelser, deleøkonomi og dobbelt udnyttelse af funktioner. Alle løsninger er skabt med udgangspunkt i det lokale- og samfundsmæssige fællesskab – bl.a. etablering af delebilsordninger, mulighed for at naboer kan købe mad på plejehjemmet samt fælles aktiviteter for beboerne. Opholdspladser, sundhedshus, fitnesscenter, café og butikker indbyder også pendlere til at blive en del af det daglige liv i bydelen.

Projektet bidrager til et levende og varieret bybillede med en stor biodiversitet. Ved at tilbyde blandede boformer med bl.a. bofællesskab, varierede boligstørrelser, ungdomsboliger og friplejehjem sikres stor mangfoldighed i beboersammensætningen og et bedre bymiljø.

Samlende hovedgreb med klart byrumshierarki

Projektet indfrier Hørsholms Kommunes visioner på glimrende/fortrinlig vis ifølge bedømmelsesrapporten, hvor tildelingen bl.a. begrundes således:

”Alt i alt fremstår projektet meget afklaret, med et samlende, robust og overskueligt hovedgreb med et klart byrumshierarki. Her er karakter og kvalitet i byrummene med flere pladsdannelser i forskellig størrelse samt en god indbyrdes sammenhæng. Her er liv i øjenhøjde på flere tider af døgnet og en fin graduering mellem offentligt, semioffentligt og privat liv. Bedømmelseskomiteen vurderer grundlæggende, at projektet har et godt potentiale for at kunne fremme oplevelsen af tryghed på stationsområdet, hvilket har stor betydning i konkurrencen.”

Varieret arkitektur

Byudviklingsprojektet består af en række delprojekter, der omfatter et varieret og harmonisk udbud af boliger, butikker, offentlige funktioner og landskabsrum i et samlet arkitektonisk hovedgreb. Konkret består vinderprojektet af følgende delprojekter:

  • Kronhøj – familieboliger, seniorbofællesskab og butikker
  • Kalvehavetårnet – kollegieboliger
  • Skovbo – familieboliger, fitness og udsigtsterasse
  • Hjortebo – seniorbofællesskab, dagligvarebutik og parkeringshus
  • Blixens Have – friplejehjem
  • Stationshusene – seniorvenlige boliger
  • Hirsch Haverne – seniorbofællesskab

Delprojekterne afleveres løbende, og den nye bydel forventes at stå færdig i 2024.