Læringsbyen Nærheden

Visionen og et pulserende og innovativt bymiljø
Læringsbyen Nærheden er visionen om et pulserende og innovativt bymiljø, der udspringer af inspirerende tanker om fremtidens læring og kompetencer samt Nærhedens innovative helhedsplan. Projektets primære ambition er at skabe et åbent og inspirerende værksted, der syder af bevægelse, kreativitet, skabertrang og engagement.

Den åbne by

Konsortiet ADEPT + RUM har udarbejdet konkurrenceprojekt for opførelse af et nyt læringshus i den nye bydel Nærheden. Læringsbyen er ’en-by-i-byen’ – et mangfoldigt bymiljø med åbne stræder, gader og pladser, som dannes mellem byens forskellige funktionshuse og som forbinder ude med inde. Mellemrummet er et kreativt frirum, som kalder på aktivitet. Byens puls bor i de offentlige gaderum.

Læringsbyen vil være et ’byens hus’, der er åbent 24/7 og som inviterer til samarbejde både i lokalsamfundet såvel som globalt.

Fire unikke byhuse danner ryg

Læringshusene – 4 solitære byhuse – danner ryg mod den urbane zone. Husene definerer Læringsklyngens af­grænsning mod nord og skaber en serie af pladser og passager, som lader Læringsbyens rum flette med de omkringliggende strukturer og landskab.

Læringsbyen er klart organiseret ud fra devisen om ’den-lille-skole-i-den-store’ og er neddelt i 4 læringshuse.

Mindre fællesskaber i 4 unikke læringshuse

Læringsbyen er klart organiseret ud fra devisen om ’den-lille-skole-i-den-store’ og er neddelt i 4 læringshuse: daginstitutionen, indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Hvert hus, som er i 3 eller 4 etager, har sin unikke rumlige identitet, der afspejler barnets fysiske og kognitive udviklingstrin ved en graduering af fællesskabernes størrelse, motoriske udfordringer med forskellig og en trinvis større åbenhed og kontakt mellem husets ’beboere’.

Læringsbyen Nærheden er visionen om et pulserende og innovativt bymiljø.

Lokal sammenhængskraft

Læringsbyen vil være et ’byens hus’, der er åbent 24/7 og som inviterer til samarbejde både i lokalsamfundet såvel som globalt.

Læs mere om Høje-Taastrup Kommunes vision for nyt læringshus i Nærheden.

Læringsbyen er ’en-by-i-byen’ – et mangfoldigt bymiljø med åbne stræder, gader og pladser, som dannes mellem byens forskellige funktionshuse og som forbinder ude med inde.