Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Langelands Plads

Byrumsfornyelse af plads og parkeringskælder
RUM har været arkitekter på byrumsfornyelsen af Langelands Plads på Frederiksberg. Under pladsen er der etableret en parkeringskælder i tre etager med 200 parkeringspladser. Selve pladsen er designet med grønne miljøer, der forbedrer livskvaliteten for borgerne i området. Udover at fungere som et hyggeligt opholdssted for beboerne i området er Langelands Plads med til at forsinke regnvandet og klimasikre bydelen.

Et imødekommende, grønt byrum for alle

Langelands Plads er et imødekommende byrum hvor der er indtænkt aktiviteter for forskellige målgrupper, så som legelandskab, soppebassin med fontæner, begrønnet boldbur og hyggekroge med bænke afskærmet af grønne beplantninger. Det har være kommunens ønske at skabe en grøn plads, så de store gamle træer er bevarede, nye er plantet og parkeringskælderens trappetårne er begrønnede.

Integreret klimatilpasning

Langelands Plads er Danmarks første skybrudsplads, som er med til at løse fire samfunds- og miljøproblemer: håndtering af skybrud, rensning af overfladevand for miljøfremmede stoffer, modvirkning af Urban Heat Island Effect samt rensning af luften. Der er i projektet stor fokus på bæredygtighed i både valg af materialer, energioptimering, belysning mv.

Tryghed med wayfinding og belysning

Områderne både under og over jorden er designet som et sammenhængende byrum, hvor de overordnede elementer som trappetårne, udformning af ramper, wayfinding mv. hænger sammen og skaber genkendelighed og identitet. Flow omkring parkeringsanlæg og forhold til trafikhåndtering har ligeledes været fokusområder. Om dagen trækker trappetårnene dagslyset ned i kælderplan. Om aftenen lyser de op som lanterner, så pladsen er imødekommende og attraktiv.