Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Learnmark Horsens

Et længerevarende samarbejde med en stærk skole i udvikling
Med 2.500 årselever og 315 medarbejdere er Learnmark Horsens den største uddannelsesinstitution inden for ungdoms- og efteruddannelse i byen. Learnmark og RUM har i en årrække og til stadighed et godt samarbejde der spænder over helhedsplaner og programmering til istandsættelser og nybyggeri.

En stærk skole i udvikling

Learnmark Horsens er resultatet af en fusion mellem Teknisk Skole, Handelsskolen, HTX og AMU. Visionen for institutionen er en stærk skole i udvikling, som kan sikre nye, fremadrettede erhvervsuddannelsestilbud og udnytte synergierne på tværs til at udvikle de bestående tilbud.

Ny markant fagbygning samt udvidelse af eksisterende fløj med en multisal, som en samlende facilitet for hele skolen

Fra helhedsplan til projekter

Learnmark Horsens råder over 44.000 m² bygninger i Horsens, og i forbindelse med fusionen har RUM udarbejdet en samlet helhedsplan for uddannelsescentrets fremtidige, fysiske udvikling. I forlængelse heraf har teamet som bygherrerådgiver udarbejdet dispositionsforslag med tilhørende funktions- og teknisk byggeprogram. Dette materiale var grundlag for gennemførelse af et begrænset udbud i totalentreprise for realiseringen af HTX-faghus samt mulitsal, der samler Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium på Stadionvej.

Faghuset er opført i 2 etager og indeholder teorilokaler, faglokaler og værksteder, samt en udendørs byggegård. Multisalen anvendes til eksaminer og større arrangementer. Begge bygninger er opført som tilbygninger de eksisterende bygninger.

Nyt kursuscenter og diverse projekter

Desuden har RUM været totalrådgiver på etableringen af nyt kursuscenter i forbindelse med Learnmark Horsens faciliteter på Vejlevej. Det har været vigtigt for kunden at byggeriet afspejler uddannelsesinstitutionens identitet som en virksomhed der danner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv.
RUM har løbende udført flere istandsættelsesopgaver for Learnmarks senest Stenhuggerhus i 2016 og Tagdækkerbygning i 2017. RUM har ligeledes i 2016 ydet rådgivning i forbindelse med præ-programmering af Learnmarks rammebehov ved en eventuel flytning til Campus Horsens.

Den lange facade mod Vejlevej fremstår dynamisk, varieret og signalerer fart. Kontrastvirkningen mellem de horisontale facadelinjer og de lodrette lameller tydeliggøre indgangspartiet, ligesom at det skaber blikfang og identitet.