Learnmark Horsens

Et længerevarende samarbejde med en stærk skole i udvikling
Med 2.500 årselever og 315 medarbejdere er Learnmark Horsens den største uddannelsesinstitution indenfor ungdoms- og efteruddannelse i byen. Learnmark og RUM har i en årrække og til stadighed et godt samarbejde der spænder over helhedsplaner og programmering til istandsættelser og nybyggeri.

En stærk skole i udvikling

Learnmark Horsens er resultatet af en fusion mellem Teknisk Skole, Handelsskolen, HTX og AMU. Visionen for institutionen er en stærk skole i udvikling, som kan sikre nye, fremadrettede erhvervsuddannelsestilbud og udnytte synergierne på tværs til at udvikle de bestående tilbud.

Fra helhedsplan til projekter

Learnmark Horsens råder over 44.000 kvm bygninger i Horsens, og i forbindelse med fusionen har RUM som totalrådgiver udarbejdet en samlet helhedsplan for uddannelsescentrets fremtidige, fysiske udvikling. I forlængelse heraf har RUM udarbejdet dispositionsforslag med tilhørende funktions- og teknisk byggeprogram for en ny fagbygning som er realiseret i totalentreprise. Den nye fagbygning samler Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium på Stadionvej.

Ny markant fagbygning samt udvidelse af eksisterende fløj med en multisal, som en samlende facilitet for hele skolen

Nyt kursuscenter og diverse projekter

RUM har været totalrådgiver på etableringen af nyt kursuscenter i forbindelse med Learnmark Horsens faciliteter på Vejlevej. Desuden har RUM løbende udført flere istandsættelsesopgaver for Learnmarks senest Stenhuggerhus i 2016 og Tagdækkerbygning i 2017. RUM har ligeledes i 2016 ydet rådgivning i forbindelse med præ-programmering af Learnmarks rammebehov ved en eventuelt flytning til Campus Horsens.

Den lange facade mod Vejlevej fremstår dynamisk, varieret og signalerer fart. Kontrastvirkningen mellem de horisontale facadelinjer og de lodrette lameller tydeliggøre indgangspartiet, ligesom at det skaber blikfang og identitet.