Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Lyshøjskolen

Udvidelse og ombygning med fokus på den lille skole i den store
Koldings største skole, Lyshøjskolen, skal udvides. Vinderprojektet har fokus på ”den lille skole i den store” og skaber funktionelle og inspirerende rammer for leg og læring, varierede miljøer og plads til udfoldelse. Et nyt samlende læringstorv bliver skolens pulserende hjerte.

Koldings største skole bliver endnu større

Lyshøjskolen, der med sine 1077 elever er Koldings største skole, har gennem de senere år oplevet stigende elevtilgang. Skolen er fordelt på to adresser. Lyshøj Syd på Lyshøj Allé rummer indskoling og mellemtrin i den oprindelige skole fra 1969. I Lyshøj Nord på Agerøvej har udskolingen til huse i en skole fra 2006.

Lyshøjskolen har ikke længere kapacitet til de mange elever, og der er behov for nye undervisningsfaciliteter og varierede læringsmiljøer. Lyshøjskolen moderniseres og udvides fra fire til fem spor på alle klassetrin. Udvidelsen omfatter ombygning og en mindre tilbygning på Lyshøj Syd samt en ny tilbygning på Lyshøj Nord.

Arkitektonisk harmoni og funktionelt flow

I udvidelsen og ombygningen skabes funktionelle og inspirerende rammer for leg og læring med udgangspunkt i de eksisterende skolebygninger med historie og en stærk kultur. I projektet er der fokus på at skabe ’skoler i skolen’ – med en tydelig afdelingsstruktur, varierede læringsmiljøer, lokale fællesskaber, et grønt hjerte og samhørighed i det store fællesskab. Overskuelige adgangsforhold og et enkelt flow kobler gammelt og nyt sammen til en helhed.

Nyt læringstorv er skolens pulserende hjerterum

I Lyshøj Syd bindes afdelingerne sammen af et nyt læringsfællesskab/PLC med bl.a. læringstorv, faglige værksteder, varierede miljøer, Makerspace og rum til uformelt samvær. Læringstorvet bliver skolens centrale samlingspunkt med fine rumlige kvaliteter, gode dagslysforhold og en række nye aktive læringsarealer – inde og ude. Læringstorvet kan benyttes af byens borgere uden for skolens åbningstid.

Tilbygning med indbydende fællesrum

Tilbygningen i Lyshøj Nord rummer bl.a. et fællesrum i to etager, en stor fortælletrappe, personale- og mødelokale, Makerspace, faglokaler samt et overdækket udeværksted, gårdrum og læringslandskab. Tilbygningen har fine rumlige kvaliteter og et indbydende, højloftede fællesrum med meget store vinduespartier.

Holdbare, robuste og tidløse materialer

Byggeriet vil fremstå lyst, nordisk og enkelt i sin bearbejdning og finish og med fokus på et holdbare og tidløse materialer.

Udearealer

Der etableres supplerende beplantning, bærbuske og blomstrende arter for at styrke den lokale biodiversitet. Ved tilbygningen i Lyshøj Nord anlægges et nyt læringslandskab og et udendørs værksted med stålborde og vaske under tagudhænget. Det kan fungere som en forlængelse af Makerspacelokalet og som værksted for naturfagslokalerne. Der anlægges desuden ny bil- og cykelparkering.

En god skole for alle

”Vi har en målsætning om, at Lyshøjskolen fortsat skal være en god skole for alle og med plads til alle, og hvor elever og ansatte har optimale rammer for læring, leg og fællesskaber – inde og ude. Det får vi nu med vinderforslaget fra Ommen, RUM og ISC, der bl.a. indeholder et nyt samlende læringstorv, der som skolens hjerterum vil pulsere af liv – også uden for skoletiden, hvor byens borgere kan benytte de nye faciliteter. Det bliver rigtigt godt!” lyder det fra Kenneth Juhl Rammekjær, projektleder hos Kolding Kommune.

Læs også artiklen i Magasinet Bæredygtighed side 46-47.