Maritimt Center i Frederikssund

Frederikssund Kommune ønsker at fremtidssikre området ved Frederikssund Lystbådehavn og opføre et nyt maritimt center. Ambitionen med centeret er at skabe et aktivt knudepunkt for vandsport, som samler områdets maritime foreninger og aktører under ét tag.

I forbindelse med en revitalisering af området ved lystbådehavnen i Frederiksund ønsker Frederikssund Kommune at opføre et nyt maritimt center. På baggrund af et godt og langvarigt samarbejde med kommunen er RUM blevet bedt om at udvikle et konkurrenceprogram til det samlede projekt. Programmet, der er blevet til på baggrund af indgående brugerinddragelse, opererer på to niveauer; et visionsprojekt og et basisprojekt.

Samlet helhedsplan
Med afsæt i en grundig brugerinddragelsesproces formulerer RUM konkurrenceprogrammets første niveau, visionsprojektet, som omfatter udvikling af en samlet helhedsplan for hele lystbådehavnens område. Målet med helhedsplanen er for det første at få skabt en fremtidssikret ramme om den videre udvikling af området og for det andet at få dannet grundlag for at kunne udvide det økonomiske råderum for projektet ved at ansøge om fondsmidler.

Design, projektering og realisering
På konkurrenceprogrammets andet niveau beskriver RUM basisprojektet. Dette niveau omfatter design, projektering og realisering af et nyt maritimt center med tilhørende udearealer og havnefaciliteter. Projektering og udførelse af basisprojektet forventes at ske i perioden fra september 2024 til januar 2026. Såfremt der tildeles yderligere midler for gennemførelse af visionsprojektet, forventes den tidsmæssige ramme udvidet til juli 2026.