Midtbyens børnehus

Integreret daginstitution i Kolding midtby
Den nye integrerede daginstitution i Kolding er placeret på en snæver grund med en dramatisk topografi. Konceptet for byggeriet tager udgangspunkt i de udfordringer og potentialer de eksisterende rammer har givet.

By-institution formet af karakterisk naturområde

Stedet grønne og topografiske karakteristika har været et afgørende designparameter både ved byggeriets placering og udformning af udearealerne. Mod nord fremstår byggeriet formmæssigt enkelt i respekt for den bymæssige kontekst. Det nordøstlige hjørne markerer den offentlige sti.
Mod syd har bygningen en formmæssig dynamik, der favner landskabet og forstærker stedets topografi.

Både inde og ude er præget af rumlig variation: Små og større huler, legenicher, siddetrapper, afgrænsede rum og åbne opholdsrum.

Kobling mellem oppe og nede

Byggeriet er disponeret til 100 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Børnehavebørn, værksteder og fælles køkken-alrum er placeret i stueetagen, men vuggestue og personale har hjemsted på 1. sal. Krybberum til de yngste børn er integreret i konstruktion på 1. sal og vuggestuens taglegeplads er både skærmet og samtidig med udsyn til de ’store’. En stor motorikrampe på et skrånende tagflade giver en signifikant legemulighed og kobling mellem oppe og nede.

Inde og ude er præget af rumlig variation

Både inde og ude er præget af rumlig variation: Små og større huler, legenicher, siddetrapper, afgrænsede rum og åbne opholdsrum. Rammernes variation inspirerer til nye innovative lege og understøtter personalet i at møde børnenes behov for differentiering og forskellige læringsstile.

 

En stor motorikrampe på et skrånende tagflade giver en signifikant legemulighed og kobling mellem oppe og nede.