Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Midtbyens børnehus

Integreret daginstitution i Kolding midtby
Midtbyens Børnehus er placeret på en snæver grund med en dramatisk topografi. Konceptet for byggeriet tog udgangspunkt i de udfordringer og potentialer, de eksisterende rammer gav.

By-institution formet af karakterisk naturområde

Stedets grønne og topografiske karakteristika var et afgørende designparameter både ved byggeriets placering og udformning af udearealerne. Mod nord fremstår byggeriet formmæssigt enkelt i respekt for den bymæssige kontekst, og det nordøstlige hjørne markerer en offentlig sti. Mod syd har bygningen en formmæssig dynamik, der favner landskabet og forstærker stedets topografi.

Leg, bevægelse, udeliv og natur i fokus

Midtbyens Børnehus er et helhedsorienteret projekt, som gennem et dynamisk, formmæssigt greb både skaber afdelinger til vuggestue, børnehave og personale og samtidigt tilbyder et kraftcenter, der samler alle børnehusets brugere i et integreret fællesskab. Leg, bevægelse, udeliv og natur er en naturlig del af husets disponering, som fx den store motorikrampe på en skrånende tagflade, der giver en signifikant legemulighed og kobling mellem oppe og nede.

Rumlig variation inde og ude

Både inde og ude er præget af rumlig variation: Små og større huler, legenicher, siddetrapper, afgrænsede rum og åbne opholdsrum.  Rammernes variation inspirerer til nye innovative lege og understøtter personalet i at møde børnenes behov for differentiering og forskellige læringsstile.

Børnehave, værksteder og fælles køkken-alrum er placeret i stueetagen, mens vuggestue og personale har hjemsted på 1. sal. Krybberum til de yngste børn er integreret i konstruktionen på 1. sal, og vuggestuens taglegeplads er både skærmet og har samtidigt udsyn til de ’store’.

Institutionsbyggeri med lavt energiforbrug

Energioptimering har været et betydeligt designparameter. Byggeriet er baseret på materialevalg med gode miljømæssige egenskaber og høj genanvendelsesgrad. Børnehuset opfylder kravene til lavenergiklasse 2015 i kraft af energibesparende installationer og en højisoleret klimaskærm suppleret med et begrænset omfang af solceller, der er designmæssigt og pædagogisk integreret som en visuel del af det sydvendte væksthus.